Geen tram door nieuw park Ninoofsepoort

Pascal Smet vraagt wijzigingsvergunning aan voor tramtracé

Woensdag 7 januari 2015 — Bij de heraanleg van de Ninoofsepoort zal het tramtracé langs het nieuwe park lopen, en niet er dwars doorheen zoals in de oorspronkelijke plannen. Dat zijn Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet en  minister-president Rudi Vervoort overeengekomen. Smet heeft daartoe een wijzigingsvergunning aangevraagd, zodat de aanpassing geen vertraging hoeft op te leveren.

In de stedenbouwkundige vergunning die in oktober is afgeleverd voor het langverwachte stadsvernieuwingsproject, was voorzien dat de tramsporen dwars door het nieuwe park zouden lopen. Minister Smet kondigde toen al aan dat hij in overleg met de minister-president zou nagaan of het niet mogelijk was om de tram uit het park te houden, zoals ook door de buurtbewoners was gevraagd. Nu blijkt dat het inderdaad perfect mogelijk is om de tramsporen naast het park te leggen. De procedure is in gang gezet om de plannen in die zin te wijzigen.

Voor een dergelijke kleine aanpassing is er geen nieuwe stedenbouwkundige vergunning nodig, maar volstaat een wijzigingsvergunning. Dat betekent dat het project voor de Ninoofsepoort geen vertraging hoeft op te lopen.

Eind januari organiseert minister Smet samen met collega Céline Frémault, die bevoegd is voor de aanleg van het park, een informatievergadering voor de buurtbewoners. Daar zal onder meer worden toegelicht hoe er inspraak zal worden georganiseerd over de inrichting van het park.