Gewest kent vergunning Havenlaan toe

Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) bevestigt dat een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de volledige heraanleg van de Havenlaan.

Het ontwerp daarvoor voorziet de aanleg van twee fietspaden (waarvan een tweerichtingsfietspad aan de kant van het Kanaal) en de aanplanting van een extra rij bomen. Zo ontstaat een dreef die harmonieus zal aansluiten bij het toekomstige Becopark.

Op 18/02/2018 werd al een stedenbouwkundige vergunning verleend maar na opmerkingen van de Raad van State werd die teruggetrokken.

Op 12/04/2019 heeft de regering haar beslissing bevestigd om de Havenlaan en de kasseien niet te beschermen.

Pascal Smet (one.brussels) bevestigt nu dat het Brussels Gewest een stedenbouwkundige vergunning verleende voor de volledige heraanleg van de Havenlaan. In dit ontwerp werden enkele verbeteringen aangebracht die de verkeersveiligheid voor voetgangers en fieters nog verhogen.

Contacteer ons
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel