Gewestelijke projectoproep voor schoolstraten gelanceerd

De 19 Brusselse gemeenten hebben tot 31 januari de tijd om Schoolstraat-projecten in te dienen bij Brussel Mobiliteit en zo de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omgevingen van scholen te verbeteren.

In september kondigden Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare werken, en Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, reeds aan 1 miljoen euro vrij te maken voor de aanleg van schoolstraten.
Brusselse gemeenten kunnen nu een projectvoorstel indienen bij het Brussels Gewest voor de inrichting van schoolstraten waar de auto minimaal bij het begin en het einde van de schooldag geweerd wordt. De gemeenten zijn vrij om zelf ambitieuze plannen voor te stellen. 

 “Het aantal wagens drastisch verminderen is de beste manier om de luchtkwaliteit in Brussel, en in het bijzonder in de buurt van scholen, te verbeteren. Daarom maakt het Brussels Gewest vandaag budget vrij waarmee gemeentes schoolstraten autovrij of autoluw kunnen maken. We stimuleren ouders, die vaak in de buurt van de school wonen, op deze manier om na te denken over hun mobiliteitsgedrag en we maken de onmiddellijke omgeving van de scholen een pak veiliger. Brussel was lang een stad op maat van de auto’s, maar we werken vandaag aan een stad op maat van mensen, op maat van onze kinderen,” zegt Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit en Openbare werken.

We geven gehoor aan de wens van vele kinderen, ouders en scholen om te komen tot veiligere en gezondere schoolomgevingen. Ik roep de gemeenten op om gebruik te maken van de middelen die we ter beschikking stellen. Als we samenwerken, zal Brussel het komende jaar een eerste golf aan schoolstraten kunnen verwelkomen”, besluit Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets.

Gemeenten hebben tot 31 januari de tijd om projecten in te dienen bij het Gewest. Brussel Mobiliteit zal de ingediende projecten nadien evalueren. Een definitieve inrichting van een Schoolstraat volgt pas na een testfase van drie maanden.   

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel