Good Living formeel goedgekeurd in eerste lezing

Good Living formeel goedgekeurd in eerste lezing

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening wordt binnenkort aan een openbaar onderzoek onderworpen

Na de goedkeuring van het project in juli heeft de Brusselse regering donderdag in eerste lezing het project Good Living en het effectenrapport goedgekeurd.

Met deze formele stap naar een herziening van de Brusselse stedenbouwkundige regelgeving kan de raadplegingsfase beginnen. Tijdens het openbaar onderzoek, die medio december begint, zullen alle Brusselaars het voorstel kunnen raadplegen en hun mening kunnen geven.

Vóór de tweede lezing zal Good Living, zoals de wet voorschrijft, voor advies worden voorgelegd aan de 19 gemeenteraden, 6 regionale organen en de regionale ontwikkelingscommissie.

De definitieve goedkeuring is nog steeds gepland in de zomer van 2023, met inwerkingtreding in de de loop van 2024.  Van deze periode zal gebruik worden gemaakt om opleiding- en begeleidingsmomenten te organiseren voor de gemeentelijke en regionale ambtenaren die deze nieuwe regels zullen moeten toepassen. En om aanvragers en initiatiefnemers van projecten in staat te stellen hun nieuwe projecten tijdens deze overgangsperiode voor te bereiden en te ontwikkelen overeenkomstig de doelstellingen van de nieuwe regelgeving.

Ter herinnering: Good Living komt voort uit een denkproces van een groep deskundigen en professionals. Het voorstel is bijzonder vernieuwend en ambitieus en heeft tot doel de Brusselse stedenbouwkundige regelgeving te herschrijven, te vereenvoudigen en te actualiseren om de levenskwaliteit van alle Brusselaars te verbeteren.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel