Grote stap richting stadsboulevard Reyers

Grote stap richting stadsboulevard Reyers

Urban.brussels heeft een stedenbouwkundig attest verleend aan Brussel Mobiliteit voor de creatie van een aangename stadsboulevard op de Reyerslaan.

Tot niet zo lang geleden werd de Reyerslaan gekenmerkt door een kolossale brug voor auto’s. Toenmalig minister van Mobiliteit Pascal Smet besliste in 2015 om het viaduct te laten slopen en de ruimte te gebruiken om een aangename stadsboulevard te creëren.
​Vandaag verleent urban.brussels een stedenbouwkundig attest voor de heraanleg van de laan aan Brussel Mobiliteit.

“Van een stad voor auto’s naar een stad voor mensen. Veel letterlijker als de Reyerslaan zal je deze transformatie van Brussel niet vinden. Ik ben enorm blij dat ik doorduwde om het autoviaduct te slopen en te vervangen door een mooie boulevard met veel plaats voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en nieuwe bomen. Niemand kan zich vandaag nog dat betonnen gevaarte voorstellen op die plaats.
​En avant nu om de gedetailleerde plannen in te dienen zodat de werken kunnen starten,” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.
“De Reyerslaan maakt deel uit van onze plannen om de drukke invalswegen om te vormen tot intermodale stadsboulevards: vlot en bereikbaar voor alle modi, groener en leefbaarder voor alle bewoners. We doen dezelfde oefening als bij de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan aan het einde van de A12: we halen een aantal rijstroken weg en maken plaats voor een groene, vlotte en leefbare toegangspoort voor iedereen. Brussel verandert op die manier van een stad gericht op auto’s en transitverkeer naar een stad op maat van haar bewoners”, aldus minister van mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid Elke Van den Brandt.

Smet besliste in 2015 om de geplande renovatiewerken van het viaduct niet te laten uitvoeren. In plaats van een dure renovatie liet hij het viaduct slopen om zo plaats te maken om de volledige Reyerslaan te transformeren naar een aangename stadsboulevard die beide kanten van de Reyerslaan opnieuw met elkaar zal verbinden en de buurt nieuw leven zal inblazen. Dat plan stuitte oorspronkelijk op veel verzet, maar vandaag kan niemand zich de omgeving nog voorstellen met het kolossale viaduct. Een studie van de VUB toonde in 2017 aan dat de gevreesde verkeerschaos uitbleef en dat de verkeersdruk in de ruime omgeving zelfs daalde. Vandaag kan de buurt niet wachten tot de statige Reyerlaan definitief wordt getransformeerd in een mooie stadsboulevard.

Na de afbraak van de viaduct liet Smet de tunnels van het nabijgelegen Reyerscomplex volledig renoveren en versmalde hij de tunnels naar één rijstrook zodat er bovengronds in de toekomstige situatie meer ruimte vrijkomt voor openbaar vervoer, voetgangers, fietsers en bomen. Smet liet de Reyerslaan nadien tijdelijk herinrichten en ondertussen een grote studie uitvoeren over de toekomst van de laan. Deze studie houdt rekening met tal van grote ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving zoals de ontwikkeling van het MediaPark (met o.a. de nieuwe omroepgebouwen van VRT en RTBF) en de toekomstige herinrichting van de E40, waarover begin 2019 werd beslist.

Op basis van de resultaten van deze studie ging Brussel Mobiliteit, onder bewind van huidig van mobiliteit Elke Van den Brandt, in nauw overleg met urban.brussels aan de slag om de toekomstige stadsboulevard vorm te geven. Deze plannen gingen nadien in openbaar onderzoek en de overlegcommissie formuleerde haar advies.
​Dit stedenbouwkundig attest legt alle inhoudelijke principes van de toekomstige heraanleg vast. Brussel Mobiliteit moet nu de finale detailplannen afwerken en indienen zodat het een bouwvergunning kan krijgen en de werken snel kunnen starten.

De Reyerslaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd tussen het Meiserplein en de Lambeaulaan. Over de volledige lengte komen brede voetpaden in kwalitatieve materialen en afgescheiden tweerichtingsfietspaden of fietsstraten. Deze worden afgescheiden met een brede grasstrook waarin veel nieuwe bomen worden voorzien. Centraal worden in beide richtingen twee rijstroken voor wagens voorzien. Op enkele plaatsen, zoals bij tunnelingangen- en uitgangen wordt een invoegstrook voorzien. Er wordt ook extra aandacht besteed aan veilige en comfortabele oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

 

 

Meer info over een stedenbouwkundig attest via: https://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/andere-vergunningen-en-attesten/stedenbouwkundig-attest

Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet

 

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel