Heraanleg zal hoog Brussel opblinken

Lancering wedstrijd voor heraanleg openbare ruimte tussen Louizalaan en Naamsepoort

Dinsdag 8 december 2015 — Op initiatief van Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister van openbare werken Pascal Smet heeft de Brusselse regering een beslissing genomen over de heraanleg van de openbare ruimte van gevel tot gevel tussen de Naamsepoort en de Louizalaan. De regering wil de openbare ruimte kwalitatief herinrichten, de commerciële dynamiek van de Brusselse bovenstad versterken en de verschillende wijken beter met elkaar verbinden.

Het moet een kwaliteitsvolle grootstedelijke openbare ruimte worden die uitnodigt om spontaan gebruikt te worden en die voor iedereen toegankelijk is. Een ruimte om te shoppen en om te flaneren, maar ook een plek waar het aangenaam is om even te pauzeren, tot rust te komen, te gaan zitten, te eten of iets te drinken. 

De Brusselse regering heeft de perimeter voor het project vastgelegd. De herinrichting zal van gevel tot gevel lopen tussen de Gulden Vlieslaan en de Waterloolaan, op het gedeelte van de Kleine Ring gelegen tussen de Naamsepoort en de Louizalaan (kruispunten en tunnelsleuven niet inbegrepen). 

'We gaan eindelijk van een stad voor auto's naar een stad voor mensen. Deze zone wordt nu voor 80% ingenomen door wagens. In plaats daarvan zal er een aantrekkelijke en evenwichtige nieuwe openbare ruimte komen. Doel is om een high end winkelcentrum te blijven in het stadscentrum dat de concurrentie met nieuwe commerciële centra kan aangaan. We willen een nieuwe dynamiek brengen in de bovenstad door de voetgangersverbindingen tussen de beide kanten van de kleine ring te herstellen. We zorgen er voor dat deze heraanleg het overkappingsproject van de tunnel op de lange termijn niet hypothekeert,' zegt Pascal Smet. 

De projectoproep voor de heraanleg wordt binnenkort gelanceerd. Daarop kunnen ontwerpbureaus intekenen. Hun opdracht omvat: 

  • de architecturale, stedenbouwkundige en landschapstudie, inclusief kwesties inzake stabiliteit en mobiliteit
  • de studie van het stadsmeubilair, met inbegrip van de openbare verlichting en de signalisatie
  • het projectontwerp tot aan de uitkomst van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 

Een jury, die voorgezeten wordt door de Brusselse bouwmeester, zal in het voorjaar van 2016 het winnende ontwerp kiezen. Het is de bedoeling dat de werken van heraanleg in de eerste helft van 2018 worden opgestart. 

Er is een budget van 680.000 euro voorzien voor het ontwerpproces. De werken, die 1 jaar zouden moeten duren en bedoeld zijn om te starten midden 2018, zijn geraamd op 10 miljoen euro. 

In de lente van dit jaar vonden er een aantal participatiemomenten plaats over de herinrichting met handelaars en buurtbewoners. Hun opmerkingen en ideeën vormden mee de basis voor de projectoproep. Het ontwerpbureau zal die dialoog ook verder zetten tijdens het vervolg van het project. Daarnaast zal Atrium in januari en februari participatiemomenten organiseren met de handelaars uit de buurt en hun klanten.