Heropening Herrmann-Debroux-viaduct

Woensdag 11 oktober 2017 — Brussel Mobiliteit heeft deze namiddag de resultaten van de mechanische analyses gekregen die aangevraagd werden bij een inspectiebureau en een stabiliteitsstudiebureau.

Deze resultaten bevestigen dat de plaatselijke schade die werd vastgesteld, de stabiliteit van het bouwwerk niet in gevaar brengt.


Op basis daarvan kan het viaduct worden heropend voor het verkeer, met de waarborg dat de veiligheid van de gebruikers kan worden verzekerd.

Er zullen herstellingswerken moeten worden uitgevoerd, maar deze zijn niet-dringend van aard.

Het viaduct blijft onderworpen aan een regelmatige monitoring. De diagnose rond de kwaliteit van het beton zal nog worden vervolledigd met de resultaten van de chemische analyse.


Brussel Mobiliteit zal in november een volledige inventaris van de kunstwerken in het Brussels Gewest voorleggen aan de regering, alsook voorstellen voor de nodige investeringen.

 

De heropening van het viaduct staat gepland ten laaste voor deze donderdag middag. Tot die tijd zullen de compenserende maatregelen voor de sluiting ongedaan gemaakt worden (wegmarkeringen, voorlopige inrichting, aanpassing van de verkeerslichten).

Mathias Dobbels Woordvoerder at Kabinet Minister Pascal Smet