Heropening Herrmann-Debroux-viaduct

Brussel Mobiliteit heeft deze namiddag de resultaten van de mechanische analyses gekregen die aangevraagd werden bij een inspectiebureau en een stabiliteitsstudiebureau.

Deze resultaten bevestigen dat de plaatselijke schade die werd vastgesteld, de stabiliteit van het bouwwerk niet in gevaar brengt.


Op basis daarvan kan het viaduct worden heropend voor het verkeer, met de waarborg dat de veiligheid van de gebruikers kan worden verzekerd.

Er zullen herstellingswerken moeten worden uitgevoerd, maar deze zijn niet-dringend van aard.

Het viaduct blijft onderworpen aan een regelmatige monitoring. De diagnose rond de kwaliteit van het beton zal nog worden vervolledigd met de resultaten van de chemische analyse.


Brussel Mobiliteit zal in november een volledige inventaris van de kunstwerken in het Brussels Gewest voorleggen aan de regering, alsook voorstellen voor de nodige investeringen.

 

De heropening van het viaduct staat gepland ten laaste voor deze donderdag middag. Tot die tijd zullen de compenserende maatregelen voor de sluiting ongedaan gemaakt worden (wegmarkeringen, voorlopige inrichting, aanpassing van de verkeerslichten).

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel