Jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers in 22 Brusselse gemeenschapscentra

De 22 Brusselse gemeenschapscentra tellen al meerdere jaren op rij rond de 400.000 deelnemers voor hun activiteiten. Een licht stijgend cijfer dat het grote bereik in de verf zet. Met meer dan de helft van de activiteiten die door externen georganiseerd werden, bevestigen de centra hun reputatie van open huizen. Ook het hoge aantal jongeren valt op, het resultaat van een doorgedreven scholenwerking. 

Sinds enkele jaren gebruiken de 22 Brusselse gemeenschapscentra een digitale plannings- en registratietool. Daardoor krijgen ze een beter zicht op hun deelnemersaantallen, doelgroepen en type activiteiten. Het afgelopen jaar organiseerden de 22 centra in totaal 4830 activiteiten, waaraan rond de 226.000 personen deelnamen. Losse bezoekers van de centra, die niet deelnamen aan een specifieke activiteit, werden niet geteld.

Focus op kinderen en jongeren

Meer dan 100.000 personen woonden podiumvoorstellingen bij. Meer dan 34.000 personen schreven in voor het educatieve aanbod. En zo’n 50.000 bezoekers kwamen voor ontmoeting en ontspanning, zoals feesten of evenementen. Opvallend is dat de scholenwerking bijna 41.000 Brusselse kinderen en jongeren bereikte met theater- en dansvoorstellingen, kunst- en milieu-educatie, muziek en film, … In totaal waren er bijna 1100 activiteiten voor deze doelgroep.

“Gemeenschapscentra zetten volop in op de scholenwerking. Die impact werpt zijn vruchten af. We moeten verder gaan op dit elan en ervoor zorgen dat elke schoolgaand kind elk schooljaar naar minstens één voorstelling gaat,” zegt VGC-collegelid voor Cultuur Pascal Smet.

22 open huizen

Nog eens 5759 activiteiten werden georganiseerd door anderen, goed voor nog eens meer dan 179.000 deelnemers. De organisatoren zijn lokale verenigingen en burgercollectieven, centra voor volwassenenonderwijs en lokale dienstencentra, kunstenaars in residentie en geëngageerde Brusselaars. Zo zijn de 22 centra noodzakelijke plekken waar burgers op een laagdrempelige manier kunnen bijeenkomen. Ze vinden er de ruimte om zich te organiseren en een rol te spelen in de stad.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel