Kilometerheffing ontraadt vrachtvervoer in Brussel

Ook minder luchtvervuiling en vlotter verkeer dankzij nieuwe maatregel

Donderdag 12 februari 2015 — Na de Waalse regering heeft nu ook de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens goedgekeurd. Die zal begin 2016 in werking treden. De heffing moet het vrachtvervoer in de stad ontraden, voor minder vervuiling zorgen en het vrachtverkeer op een billijker manier doen bijdragen aan de kosten van de weginfrastructuur.

De drie gewesten hebben samen afgesproken om het Eurovignet begin 2016 te vervangen door een kilometerheffing voor vrachtwagens. Voortaan zal elke vrachtwagen van meer dan 3,5 ton een bijdrage betalen voor elke gereden kilometer. Hoe vervuilender de vrachtwagen –of hoe lager de Euronorm waaraan hij voldoet- hoe hoger het kilometertarief ligt. Vrachtwagens van meer dan 32 ton zullen een bijkomende heffing betalen.

De doelstelling van de kilometerheffing is drieledig. De heffing zal zorgen voor minder luchtvervuiling omdat ze bedrijven ertoe zal aanzetten om vrachtwagens efficiënter in te zetten, en overbodige ritten zo veel als mogelijk te vermijden. Door vervuilende vrachtwagens zwaarder te belasten, moet de vloot op termijn ook milieuvriendelijker worden. Daarnaast zal het vrachtverkeer dankzij de kilometerheffing voortaan op een billijker manier bijdragen tot de kosten van de weginfrastructuur waarvan ze gebruik maken.

Tot slot kiest het Brussels gewest ervoor om het gebruik van gewestwegen en gemeentewegen extra te ontraden door op deze wegen respectievelijk een dubbel en een drievoudig tarief te hanteren. Op die manier wordt vrachtwagens ontraden om zich in de stad te begeven. Volgens de eerste inschattingen zou dat op korte termijn kunnen leiden tot een daling van het aantal vrachtwagenkilometers op de Brusselse gewestwegen (-4 procent) en gemeentewegen (-14 procent).

‘In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië kiezen we er in Brussel bewust voor om het vrachtverkeer op gewest- en gemeentewegen duurder te maken’, zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. ‘Alleen zo kunnen we vermijden dat vrachtwagens de stad doorkruisen om de kilometerheffing op de Grote Ring te ontlopen. Voor de Brusselaar betekent het dat er minder vrachtwagens in het gewest zullen rijden. Dat zal zowel de luchtkwaliteit als de mobiliteit in de stad ten goede komen.’

"Het doel van de kilometerheffing voor vrachtwagens is niet om meer te belasten, maar om anders te gaan belasten”, benadrukt minister van Financiën Guy Vanhengel. “Zo willen we de sector aansporen om hun vrachtcapaciteit rationeler aan te wenden. Overigens zijn forfaitaire heffingen niet meer van deze tijd. De veelgebruiker en/of vervuiler de rekening doen betalen is gewoon billijker."

"Het transport is de grootste bron van vervuiling in Brussel", zegt minister van Leefmilieu Céline Frémault. "Door het verkeer van zware vrachtwagens te reguleren kunnen we de blootstelling aan vervuilende stoffen inperken. Ik ben dus blij met deze maatregel, die de levenskwaliteit van de Brusselaars verbetert", vervolgt Frémault. "In het belang van ieders gezondheid is het essentieel om een gezonde omgeving na te streven."

“Dit is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de drie gewesten en het getuigt van een volwassen Belgisch federalisme dat ik steeds verdedigd heb", zegt minister-president Vervoort. "Met de toekomstige ontwikkeling van Schaarbeek-Vorming is deze kilometerheffing een eerste stap op weg naar een betere territoriale spreiding van de logistieke sector in Brussel. Dit project laat Brussel opnieuw ademen! Als Brussels Minister-President sterkt mij dit in het streven naar de verdere uitbouw van de metropolitane gemeenschap.”

 

Contacteer ons

Nadya De Beule

Woordvoerster

Kabinet minister Guy Vanhengel

Kathrine Jacobs

Woorvoerster

Kabinet minister Céline Frémault

Jo De Witte

Woordvoerder

Kabinet minister-president Rudi Vervoort