Kunstenaars in de klas

Kunstenaars in de klas

Zuurstof in de kunsten en voor jongeren

Onze kunstenaars en jongeren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Een hele kunstensector werd het voorbije jaar lamgelegd. De berichten dat onze jongeren het moeilijk hebben, zijn niet meer bij te houden. Kunst en cultuur kunnen een uitweg bieden. VGC-collegeleden Pascal Smet en Sven Gatz willen met de projectoproep Kunstenaars in de klas kunstenaars, leerlingen én leerkrachten laten samenwerken en kunst een expliciete plaats geven binnen de schoolmuren en -uren.

“We hopen covid in het nieuwe schooljaar achter ons te laten en kunstenaars opnieuw aan het werk te zetten. We willen onze Brusselse klassen omtoveren tot creatieve ruimtes waar jongeren geprikkeld worden door kunstenaars. We versterken zo verder ons Brussels talent en verzekeren het kunstenveld van morgen. Onze jongeren moeten de kans krijgen om tijdens de schooltijd in contact te komen met kunst. Ze hebben nood aan zuurstof en verbeelding, zeker nu. Ze moeten hun eigen stem leren vormen en de kans krijgen hun talent te ontwikkelen,” zegt Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor Cultuur en Jeugd.  

Met dit initiatief proberen we zowel de brede kunstensector in Brussel te ondersteunen als jongeren warm te maken voor kunst en cultuur. Dit project gaat dus recht naar mijn hart. Het is immers erg belangrijk om kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te laten proeven van kunst, zo wijst onderzoek uit. Hoe vroeger dat gebeurt, hoe meer ze later van kunst willen blijven genieten,” zegt Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.

De projectoproep

Brusselse kunstenaars, kunstenaarscollectieven of kunstenorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor een kunstproject in samenwerking met een Nederlandstalige secundaire school in Brussel. De aanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor de start van het project ingediend worden. De vroegste startdatum voor een kunstproject is 15 september 2021. Er zijn geen vaste indiendata. De dossiers worden geadviseerd door een jury.

VGC-collegeleden Pascal Smet en Sven Gatz maken een totaalbudget van 500.000 euro vrij voor de komende twee schooljaren. Per project kan er maximum 10.000 euro gevraagd worden. Minstens 80 procent van het subsidiebedrag gaat naar het loon van de kunstenaar.

Lasso, het Brussels platform voor cultuurparticipatie ondersteunt het project en maakt deel uit van de stuurgroep en de jury. Lasso zorgt voor de communicatie en inspiratiesessies naar de kunst- en onderwijssector en zal het traject documenteren.

Binnenkort stelt de stuurgroep een matchmaker aan. De matchmaker zal kunstenaars en scholen mee inspireren om zo samen een project op maat tot stand te brengen. 

Heb je vragen over het intiatief? Of wil je gewoon nog eens luisteren hoe alles in elkaar zit? Op dinsdag 11 mei is er om 11u30 een digitale infosessie. Schrijf je hier in. 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel