Eerste stap GEN is onvoldoende

Maandag 23 maart 2015 — De Brusselse regering verwelkomt de officiële aankondiging door federaal minister Galant en spoorbaas Jo Cornu dat het GEN eind 2015 van start gaat. De regering beschouwt deze aankondiging als een eerste stap in de richting van een metropolitaan spooraanbod maar betreurt tegelijk dat ze deze informatie, ondanks de goede contacten die er de voorbije weken gelegd zijn, moet vernemen via de pers. ‘Er blijft heel veel onduidelijkheid’, zeggen minister-president Vervoort en minister van Mobiliteit Pascal Smet.

Minister-president Rudi Vervoort en minister van Mobiliteit Pascal Smet: ‘De treinverbindingen die de NMBS vanaf eind dit jaar in de GEN-zone wil aanbieden zijn een eerste noodzakelijke stap in de goeie richting, maar voor het Gewest blijft dit onvoldoende. We kunnen ons niet tevreden stellen met het aanbod dat mogelijk wordt gemaakt door de ingebruikname van de tunnel Schuman-Josaphat.’

‘Vier treinen per uur in de dertig belangrijkste Brusselse stations, daar ligt voor deze regering de lat’, herhaalt Pascal Smet. ‘In hun communicatie van vandaag geven de federale minister en de NMBS daarover geen enkele garantie. Ik ben blij dat de Europese wijk beter bediend zal worden, maar de bediening van de huidige lijnen 26 (Halle-Schuman-Vilvoorde) en 28 (Schaarbeek-Brussel Zuid) blijft veel te zwak.’

Smet en Vervoort dringen aan op volledige en duidelijke informatie over de plannen van de NMBS, onder meer over de frequenties op de betrokken lijnen en vragen daarover dringend overleg.

Rudi Vervoort onderstreept dat het Brussels parlement zich onlangs in een motie over de grenzen van meerderheid en oppositie heeft uitgesproken voor de uitbouw van het GEN tot een volwaardig gewestelijk vervoersnetwerk.

‘Het aanbod van de NMBS moet rekening houden met de behoeften van pendelaars én Brusselaars”, zeggen Vervoort en Smet. ‘We blijven vanzelfsprekend ter beschikking om de zaken, samen met minister Galant en de NMBS, zo snel mogelijk vooruit te helpen.’  

Voor de Brusselse regering zal het succes van het GEN afgemeten worden aan de mate waarin de Brusselaars er gebruik van maken. Om het project te laten slagen is het absoluut noodzakelijk om van het GEN een sterk merk te maken en er een specifieke communicatie en marketing voor te ontwikkelen en de tarieven en tickets van de verschillende vervoerswijzen snel te integreren. De drie gewesten moeten samen ook werk maken van multimodale infrastructuur nabij de stations. Tot slot moet de NMBS performant rollend materieel ter beschikking stellen van het GEN.

De uitwerking van het volgende beheerscontract van de NMBS is voor de Brusselse regering het moment bij uitstek om de uitbouw van een sterk metropolitaan spoornet eindelijk definitief te verankeren.  De regering zal deze week nog een studie bestellen om een Brusselse visie te ontwikkelen op een realistisch maar ambitieus Brussels spooraanbod vanaf 2017. 

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit