Lokale jeugdparticipatie in Brussel krijgt doorstart

Pascal Smet ondersteunt Karuur voor participatie van jongeren op gemeentelijk niveau

Vrijdag 6 maart 2015 — Karuur werkt sinds enkele jaren actief aan de participatie van Brusselse jongeren en organisaties aan het beleid. Pascal Smet, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor jeugd, zal de organisatie op een structurele manier verankeren en financieren. Samen met zijn collega, Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz, wil hij bekijken hoe de organisatie nog meer jongeren inspraak kan geven in de stad of hun gemeente. Dat heeft Smet deze ochtend in de plenaire vergadering van de Raad van de VGC bekendgemaakt. 

Eind 2014 ging een nieuwe jeugdraad van start in Molenbeek. Meer dan 600 jongeren brachten hun stem uit en verkozen vijftien jonge inwoners van Molenbeek die de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties tot bij het schepencollege zullen laten doen klinken. Rania Rassouli is een van hen: 'Dankzij de jeugdraad hebben we een bewijs dat de jeugd effectief iets kan veranderen. De jeugdraad is een soort vertegenwoordiger van heel de Molenbeekse jeugd. Het is vanaf het begin af aan heel goed georganiseerd, en we zijn goed begeleid. Als je van je buurt houdt en als je je buurt wilt verbeteren dan raad ik je aan in de jeugdraad te zetelen.'

De Molenbeekse jeugdraad is één van de projecten waar Karuur zijn schouders onder zette. Al enkele jaren gaat de organisatie in Vlaanderen en in Brussel op zoek naar mogelijkheden en kansen om lokale beleidsparticipatie een extra duwtje in de rug te geven en de participatiekansen van kinderen en jongeren aan het beleid te verhogen. Daarvoor kregen ze vanuit Vlaanderen al enkele jaren financiële ondersteuning.

Als bevoegd collegelid voor jeugd binnen de VGC wil Pascal Smet vanaf volgende maand mee zijn schouders zetten onder het project. 'Als we op termijn een overkoepelende Brusselse jeugdraad willen die ook rond gewestmateries advies kan geven, kan dat enkel als er een algemene gedragenheid en erkenning is vanuit een brede achterban', zegt Smet. 'Daarom is het belangrijk dat jongeren ook al op lokaal niveau van de gemeente kunnen proeven van zo’n jeugdraad. Karuur zal de komende jaren gemeenten hierin ondersteunen.'

Pascal Smet zal de komende weken overleg plegen met Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz om te bekijken hoe ze dit project nog sterker kunnen maken. Samen met Karuur en de jeugdraad van de VGC zal Smet ook bepalen welke doelstellingen op vlak van beleidsparticipatie Karuur de komende jaren zal moeten realiseren. 

Reportage Jeugdraad Molenbeek

Jeugdraad Molenbeek

Contacteer ons

Lore Vandoorne

Attaché communicatie

Kabinet Minister Pascal Smet