Madou: van plein naar esplanade

Voorstelling project van heraanleg Madouwijk door Brussels Gewest en Gemeente Sint-joost-ten-Noode

Donderdag 30 juni 2016 — 'De stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van het Madouplein werd deze week aangevraad bij de administratieve diensten van Sint-Joost-ten-Node', zegt Brussels minister van mobiliteit en openbare werken Pascal Smet. 'We willen de publieke ruimte hertekenen door er een gezellige plek van te maken en het comfort van alle gebruikers te verhogen. Vandaag wordt alle ruimte ingenomen door wagens. Door fietspaden aan te leggen en de autostromen te reorganiseren kunnen we een nieuw evenwicht vinden ten voordele van fietsers en voetgangers. Het Gewest en de Gemeente hebben hier een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit verbeteren.'

'Het Madouplein zal officieel de Madou-esplanade worden', zegt de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir. 'Meer nog dan de vorm is de symbolische waarde van deze naamsverandering belangrijk voor ons want het toont echt onze wil aan om van het plein een aangename plek te maken waar je graag tijd wil doorbrengen. Onze visie is die van een stad voor en door haar bewoners.'

Madouplein

De voormalige Leuvensepoort werd in 1897 herdoopt tot Madouplein en vormt een symbolische plaats in Brussel. Deze oude toegangspoort van Brussel is vandaag een belangrijk kruispunt van de Kleine Ring. Er wordt al lang gewacht op een heraanleg en dit blijkt ook heel noodzakelijk. 

De esplanade aan de voet van de toren zal uitgebreid en heraangelegd worden zodat het een aangename ontmoetingsplek wordt. Deze nieuwe inrichting zal ook elementen bevatten die werden ontworpen door de Sint-Joost-ten-Noodenaren tijdens de voorlopige heraanleg. Voetgangers en fietsers zullen zich voortaan kunnen verplaatsen via bredere voetpaden en afgescheiden en dus veilige fietspaden. 

Het autoverkeer zal worden herbekeken. De rotonde wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Komende van het Sint-Joostplein in de richting van Kunst-Wet, zal de oversteek van de kleine ring niet meer mogelijk zijn aan Madou maar pas aan Quetelet. Deze maatregel maakt het mogelijk om het verkeer vlotter te doen verlopen en heeft ook een verlagend effect op het aantal conflicten zonder evenwel de reistijd te doen oplopen. Zie plan in bijlage van dit bericht. 

De vlotheid van de bussen van de MIVB wordt verzekerd door de busstroken in de Sterrenkundelaan, de Scailquinstraat en de Leuvensesteenweg. 

Leuvensesteenweg 

In overeenstemming met de voorlopige aanleg van vorig jaar, zal de Leuvensesteenweg op hetzelfde niveau heraangelegd worden van gevel tot gevel en zal het autoverkeer hier overdag niet mogelijk zijn. Zoals bij het project voor de heraanleg van de Elsensesteenweg, is er tussen gemeente en Gewest overeengekomen om de steenweg alleen open te stellen voor autoverkeer tussen 19u en 7u.

Scailquinstraat

De Scailquinstraat wordt volledig heraangelegd met twee rijrichtingen (een in elke richting), een busbaan (naar het Madouplein) en een fietspad. Men voorziet ook nieuwe beplanting en de benzinepomp zal verdwijnen. 

Sterrenkundelaan

Deze laan, waar zich gemeentehuis van Sint-Joost bevindt, wordt gezien als de verlenging van de esplanade aan Madou. Er komen dan ook bredere voetpaden, een afgescheiden fietspad en een busbaan. 

Planning

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend op dinsdag 28 juni 2016. Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden na de zomervakantie. In functie van de administratieve termijnen wordt de werf momenteel ingepland voor eind 2017 met een maximale duur van 1 jaar. De werf zal in fasen verlopen.

In 2017, wanneer de aannemer gekend is en er een concrete planning is opgesteld, zal er opnieuw gecommuniceerd worden zodat de omwonenden en handelaars snel correcte informatie hebben. 

Voor dit project is een budget uitgetrokken van 6,2 miljoen euro.

Scailquinstraat
Leuvensesteenweg
Madouplein