Maison Biloba Huis in Brabantwijk vernieuwd

Ontmoetingsplaats voor senioren in Schaarbeek

Vrijdag 15 april 2016 — Brussels minister Pascal Smet en Céline Fremault, beiden bevoegd voor Bijstand aan Personen in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en Brussels staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd voor Welzijn in de Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) hebben vandaag het vernieuwde Maison Biloba Huis in Schaarbeek samen met bewoners en gebruikers feestelijk geopend. Het Maison Biloba Huis werd grondig gerenoveerd en biedt ruimte aan 15 sociale woningen, een ontmoetingsruimte en een dagcentrum voor senioren en mantelzorgers.  

Het Maison Biloba Huis is een project rond solidair wonen voor senioren in de Brabantwijk. Het project moet senioren die zich in een cultureel of economisch kwetsbare positie bevinden, in staat stellen langer in hun vertrouwde wijk te blijven functioneren en wonen. Bovendien wil het project  het welzijn van bejaarden in hun thuisomgeving bevorderen. Naast de 15 lage-energiewoningen is er plaats voor een dagcentrum en een ontmoetingsplaats voor senioren met aangepaste activiteiten voor een divers publiek.

Dit project bevordert onder impuls van Pascal Smet buurtgerichte zorg en gecoördineerde zorg per buurt in Brussel. ‘Maison Biloba Huis moedigt ouderen aan om zo lang mogelijk autonoom te leven en in hun vertrouwde omgeving deel te nemen aan het sociaal leven,’ zegt Pascal Smet. ‘Het project wil er mee voor zorgen dat elke senior de hulp en zorg krijgt die hij nodig heeft om zelfstandig te blijven leven.’

In het kader van innoverende wijkwerking maakt de GGC middelen vrij voor de voorzetting van dit project. De GGC trekt een verhoogde subsidie van 100.000 euro per jaar uit voor de werking van de vzw. De vzw voorziet een animatie- en activiteitenprogramma dat de bejaarden stimuleert om hun zelfredzaamheid te behouden en aan het sociale leven deel te nemen.

Het project is het resultaat van een origineel partnerschap tussen de BGHM (Gewestelijk Huisvestingsplan), de coöperatieve E.MM.A (terbeschikkingstelling van het gebouw), De Schaarbeekse Haard (beheer en verhuur van de sociale woningen), het Vlaams Gewest, de VGC en de GGC. Aan de basis van het woonproject ligt E.MM.A die bestaat uit drie partners: de vzw Emancipatie Via Arbeid (EVA), het Maison Médicale en het lokaal dienstencentrum Aksent.