Make-over omgeving begraafplaats Jette

Stedenbouwkundige vergunning voor heraanleg

De heraanleg voor de openbare ruimte rond de Jules Lahayesquare van Jette heeft groen licht gekregen. Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet bevestigt dat het Gewest de stedenbouwkundige vergunning heeft afgeleverd. Dankzij een weldoordachte landschapsinrichting met bomen en planten zal dit project, gedragen door de gemeente Jette en de MIVB, de toegang tot de begraafplaats een pak aangenamer maken.

Dit is een modelproject. Het toont aan dat we projecten kunnen verbeteren door er samen aan te werken. Voetgangers en fietsers kunnen gebruikmaken van een verkeersvrije zone. Er is gedacht aan de klimaatuitdaging. Alle betrokken partners hebben die doelstelling nagestreefd. Ook de rol van burgemeester Hervé Doyen verdient de nodige aandacht. Hij wil de zaken altijd ordelijk en methodisch vooruit laten gaan. Op die manier heeft hij resultaten geboekt en dat is niet de eerste keer.” verklaart Pascal Smet, staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw.

Good Move vertaalt zich alweer in een modelproject. Een project dat niet alleen fietsers en voetgangers veiligheid en comfort biedt, maar ook het openbaar vervoer aantrekkelijker maakt. Er komen ook meer bomen en planten en de openbare ruimte wordt gezelliger. Het houdt bovendien rekening met de klimaatverandering. Dankzij een goed beheer van het oppervlaktewater geraakt ons rioleringsnet minder snel overbelast en daalt het risico op overstromingen. Wat een mooie samenwerking tussen alle betrokkenen!” verklaart minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt.

 

 

Het doorgaand autoverkeer heeft in dit project geen plaats en het kruispunt Lahaye - de Smet de Naeyer wordt vereenvoudigd. Op die manier biedt de wijk meer rust en door de eigen trambedding uit het midden weg te halen, komen trams minder in conflict met het verkeer, waardoor ze hun traject sneller kunnen afleggen.

Dit project 2.0 vormt de wijk om van doorgangszone naar ontmoetingspunt. Het toont eens te meer aan dat samenwerkingen tussen de MIVB, het Gewest en de gemeenten leiden tot evenwichtige projecten waarin het algemeen belang centraal staat. Het levenskader verbetert gevoelig, er komt meer ruimte voor planten en zowel de waterdoorlaatbaarheid van de bodem als het openbaar vervoer gaan erop vooruit...: allemaal doelstellingen die werden bereikt in één enkel project dat de wijk onmiskenbaar aantrekkelijker zal maken. ” verklaart de burgemeester van Jette Hervé Doyen.

De projectdragers hebben veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. De vijf tram- en/of bushaltes die momenteel over de vier hoeken van het J. Lahayekruispunt verspreid liggen, worden op één plaats gebundeld. Zo ontstaat er een echt multimodaal knooppunt. Er is ook plaats voor nieuwe fietspaden en er werd een gedifferentieerd regenwaterbeheer uitgewerkt.

Historiek van het project:

De heraanleg van de eindhalte van de MIVB-trams en de verplaatsing ervan naar het Brugmann-ziekenhuis opende de deur voor dit project. Er was al een eerste stedenbouwkundige vergunning in 2017, maar door de werven in de omgeving van het kerkhof konden de MIVB, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Jette het project nog niet uitvoeren. De plannen van de vergunning uit 2017 bleken niet meer helemaal aan de huidige verwachtingen te voldoen. Daarom hebben de gemeente Jette en de MIVB, Brussel Mobiliteit, Urban en de kabinetten Van den Brandt en Smet zich over een nieuw project gebogen. Sindsdien zag ook Good Move het licht. Daarin ligt de nadruk op andere inrichtingen in functie van de nieuwe hiërarchie op de openbare weg. Dit project voldoet daaraan.

“Dankzij de uitstekende coördinatie tussen het Gewest, de gemeente Jette en de MIVB zal iedereen kunnen genieten van de omgeving van de begraafplaats van Jette. Gebruikers van het openbaar vervoer zullen dankzij de efficiëntere indeling van de haltes gemakkelijk toegang krijgen tot de verschillende tramlijnen. Ze zullen ook minder tijd verliezen omdat de tramlijnen minder zullen conflicteren met het autoverkeer en op termijn zal het Brugmann-ziekenhuis beter bereikbaar worden dankzij de verplaatsing van de eindhalte,” zegt Brieuc de Meeûs, ceo van de MIVB.

Bovendien houdt dit project rekening met de klimaatuitdaging en volgt het zo de ambities van de Brusselse regering. Met name het regenwaterbeheer krijgt een belangrijke plaats.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel