Make-over voor De Markten

Slim ontwerp zet in op zichtbaarheid, toegankelijkheid en een hogere capaciteit

Architecten Jona Moereels en Bram Denkens hebben de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de renovatie van gemeenschapscentrum De Markten. De procedure werd begeleid door de Brusselse bouwmeester BMA. In het voorjaar 2020 moeten de werken afgerond zijn. Er is een budget voorzien van 350.000 euro.

In het voorstel van de architecten krijgen een aantal bestaande infrastructurele gebreken een slimme oplossing. Een aantrekkelijk onthaal vervangt de huidige wat verborgen ontvangstruimte. Er komt een luifel op de binnenplaats en verbeterde signalisatie zal het centrum meer zichtbaar maken van op de Oude Graanmarkt. Het gebouw wordt ook een pak toegankelijker voor minder mobiele bezoekers. Tot slot verbindt een nieuwe buitentrap de binnenkoer met de Witte Zolder. Zo verhoogt de capaciteit van deze ruimte van minder dan 50 tot 120 toeschouwers. De Markten krijgt er dus een volwaardige zaal bij.

De VGC heeft voor deze renovatie een participatief traject opgestart met de bouwmeester, het personeel en de Raad van Bestuur van De Markten. Dit past in de ambitie om de systematische vernieuwing van gemeenschapsinfrastructuur op een gedragen en architecturaal kwalitatieve manier aan te pakken. Tegelijk is dit soort in schaal beperkte maar complexe projecten uiterst geschikt om kansen te geven aan jonge en ambitieuze ontwerpers. De toewijzing van de opdracht aan Moereels & Denkens is meteen de start van een participatief traject met de gebruikers om tot een definitief project te komen.

Brussels minister Pascal Smet, VGC-collegelid bevoegd voor de gemeenschapscentra: “De Markten is een belangrijke ontmoetingsplek in het hart van onze stad. Deze slimme architectuur lost problemen op en creëert nieuwe kansen. Het centrum en de architecten zullen de koppen bij elkaar steken om het ontwerp verder te verfijnen op maat van de gebruikers van De Markten. Vast staat dat De Markten in 2020 meer mensen zal kunnen ontvangen en dat op een meer toegankelijke manier.”

Brusselse bouwmeester: “Deze jonge architecten zijn radicaal geweest in hun ingreep zonder een groot gebaar te willen maken.  Zij zijn de enigen die met een eenvoudige ingreep, namelijk een graduele verhoging van de ingang (een helling), een schijnbaar evidente oplossing vonden voor het toegankelijkheidsproblemen.  Schijnbaar evident weliswaar, want niemand anders van de indieners heeft hier aan gedacht. Bovendien definieert het verhoogde plein nieuwe plekken en connecties en biedt het met de overmaatse trap de noodzakelijke bijkomende brandweerevacuatie.”

Over de architecten: de samenwerking tussen Jona Moereels (°1991) en Bram Denkens (°1991) ontstond tijdens de Meesterproef ‘Erfgoed en Herbestemming’ van de Vlaamse Bouwmeester, waarbij zij laureaat waren voor het masterplan en herbestemmingsproject voor de kloostersite in Wervik.  Verder stonden zij in voor oa de tentoonstelling ‘De Arenbergs’ in Museum M.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel