Meer fuifzalen voor Brusselse jongeren

Pascal Smet investeert 900.000 euro in betaalbare fuifruimte verspreid over Brussel

Brusselse jongeren signaleren al langer een gebrek aan toegankelijke locaties om te fuiven. Op initiatief van collegelid Pascal Smet kent de Vlaamse Gemeenschapscommissie 900.000 euro infrastructuursubsidies toe aan fuifzalen in Anderlecht, Molenbeek en Stad-Brussel. Daarnaast activeert ze haar partners om hun ruimte open te stellen als fuiflocatie en is er een nieuw online portaal voor jongeren die een fuif willen organiseren.

Het VGC-college engageerde zich om in te zetten op fuifruimte in Brussel. Collectieven, verenigingen en organisaties van jongeren willen fuiven organiseren om zich uit te leven maar ook om met bescheiden winsten de eigen werking te ondersteunen. Te weinig en te dure locaties bemoeilijken dit en leiden tot duurdere ticketprijzen of in het slechtste geval simpelweg tot minder fuiven. 

De zoektocht naar fuifruimte in Brussel is niet evident door het gebrek aan geschikte panden, hoge vastgoedprijzen en de vaak moeilijke inplanting in het woonweefsel. Een eerste concrete piste aan Ninoofsepoort kon niet doorgaan omwille van een wijziging in de programmatie van het project. Een andere concrete pistes was de huur van ruimte in de geplande nieuwbouw van Interbeton aan het kanaal. Eind 2018 besliste Interbeton echter om niet door te gaan met de stedelijke integratie van de betoncentrale zoals voorzien in het kanaalplan.

Waar de zoektocht er initieel een was naar één zaal, werd in samenspraak met de jeugdraad van de VGC geheroriënteerd naar een blijvende zoektocht naar meerdere toegankelijke zalen van verschillende types, verspreid over het Brussels Gewest en in samenwerking met andere partners. Op basis van die parameters heeft de VGC nu een reeks acties ondernomen.

"We willen dat meer jongeren op meer plekken kunnen fuiven. Een leefbaar Brussel is ook een stad waar jongeren zich kunnen uitleven zonder overbodige kopzorgen. We investeren bijna 1 miljoen euro aan een mix van zalen die ook bijdragen aan de ontwikkeling van de kanaalzone. En omdat er meestal geen hele week door wordt gefeest, denken we aan gedeeld gebruik, met bijvoorbeeld Recyclart of de Academie van Anderlecht," zegt Pascal Smet. 

In eerste instantie investeert de VGC 900.000 euro in drie nieuwe fuiflocaties:

  • Vzw Recyclart verhuisde begin 2018 noodgedwongen naar een gebouwencomplex in de Manchesterstraat in Molenbeek. Deze site beschikt met een ruime hangar en veel bijgebouwen over heel wat potentieel. De VGC kent nu een subsidie toe van 491.000 euro. Met deze middelen kan expo- en bureauruimte in orde worden gebracht en komt er een box-in-the-box concertzaal in de hangar. In deze zaal zullen jongeren tegen voordelige tarieven hun fuiven kunnen organiseren in een zeer stedelijke en artistieke omgeving. Maar tegelijk kan Recyclart haar werking na heel wat omzwervingen ten volle ontplooien op deze site én zal de Vaartkapoen er onderdak vinden tijdens de grondige vernieuwing aan hun site in de Schoolstraat. Ondertussen werd aangekondigd dat ook Kunstenfestivaldesarts 2019 er haar uitvalsbasis van maakt. Een win-win-win situatie dus. De site zal operationeel zijn vanaf mei. 
  • In Anderlecht wordt onder De Koer van de Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht (ABKA) een zaal van 400 m² met een capaciteit 300 personen in orde gebracht als polyvalente ruimte. De VGC maakt hier 250.000 euro voor vrij. De Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht (GO!) bereidt  daarnaast een aanvraag bij Minister voor Brusselse aangelegenheden Gatz voor en dit voor de renovatie van de kelders voor het gebruik als tentoonstellingsruimte, ruimte voor workshops, .... De aanvraag gebeurt in opvolging van de infrastructuurstudie die minister Gatz eerder dit jaar voorstelde en waar de infrastructurele noden van het DKO aan bod komen. Jongeren zullen er er terecht kunnen in een kleinere maar gezellige zaal die niet zwaar doorweegt op de buurt. De zaal wordt ook breder ingezet. Zo plant vzw Toestand een samenwerking met de GC Rinck, de Koer, Muziekacademie, Escale Du Nord, Zinnema, ... Gelegen in het hart van Anderlecht is de zaal zeer goed bereikbaar. De beats zullen hier weerklinken vanaf eind 2020. 
  • In het Noorden van Brussel investeert de VGC 180.000 euro in de grote zaal van Vzw Buda Brussels. Vzw Buda Brussels is al enkele jaren gehuisvest in de voormalige Eternitfabriek aan de Vaartdijk in Haren (Brussel). In dit geklasseerd geheel van 3 gebouwen uit 1905 organiseert de vzw sinds 2000 jeugd- en atelierwerkingen. Voor deze belangrijke industriële zone lopen momenteel verschillende ontwikkelingsprogramma’s (Buda +) met als doel de activiteit te behouden én diversifiëren. Met de subsidie kan een hangar van 405 m² omgevormd worden tot een polyvalente zaal voor fuiven met een capaciteit tot 800 jongeren. Gelegen aan het kanaal, met weinig omwonenden, is het een perfecte locatie voor grotere en meer alternatieve feesten, en dit vanaf september 2019.

Naast deze subsidies maakt de VGC met verschillende andere organisaties afspraken om hun infrastructuur open te stellen. Zo werd een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de nieuwe cultuurtoren en concertzaal van de Vrije Universiteit Brussel die opent bij de start van het volgende academiejaar (eind september 2019). In gemeenschapscentra De Rinck en De Kriekelaar openden deze legislatuur goed geïsoleerde zalen. Mits de nodig omkadering kunnen die ook als fuifruimte worden ingezet. Verder volgen er nog investeringen in Zaal Familia in Neder-Over-Heembeek en zal JHOB (Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel) de jeugdhuizeninfrastructuur (nog) meer als fuifruimte openstellen. 

Tenslotte kunnen jongeren op zoek naar een fuiflocatie of met praktische vragen over het organiseren van fuiven vanaf vandaag terecht op de website fuiven.brussels. Dit wordt een interactieve website waar eigenaars van potentiële infrastructuur terecht kunnen om hun locatie aan te bieden. 

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel