Meerjarig investeringsprogramma tunnels

Vrijdag 22 april 2016 — Vandaag heeft de Brusselse regering een ambitieus meerjarig investeringsprogramma goedgekeurd om de Brusselse tunnels te renoveren, te onderhouden en veilig te maken. Om de toegankelijkheid van onze hoofdstad te garanderen moeten alle tunnels gerenoveerd worden.  

De vaststelling van de experten is duidelijk. Door slijtage, slechte afwerking en constructiefouten, maar ook door nieuwe normen hebben alle tunnels dringend grote renovaties nodig. De tunnels werden gebouwd tussen het einde van de jaren 50 en het begin van de jaren 90. Het Brussels gewest beheert 26 tunnels, waarvan er 12 langer zijn dan 300 meter en 14 minder lang dan 300 meter.

Omwille van veiligheidsredenen is momenteel 5,7% van de tunnels tijdelijk gesloten. Ter herinnering, slechts een deel van de Stefaniatunnel (100 meter) is afgesloten voor het verkeer. 

‘We gaan het probleem van de tunnels oplossen. De Brusselse regering keurt vandaag een transparant en gedetailleerd meerjarig investeringsprogramma goed voor de komende vijftien jaar, met het merendeel van de werven de eerste tien jaren. De Brusselse regering heeft beslist om, zoals gevraagd door de speciale tunnelcommissie, te starten met de renovatie van de tunnels die er het ergst aan toe zijn. We nemen onze verantwoordelijkheid en zullen alle tunnels renoveren. Dat is een duidelijk engagement,’ zegt Pascal Smet. ‘Na goedkeuring vandaag door de Brusselse regering, zal ik dit meerjarig investeringsprogramma maandag in detail voorstellen in de commissie infrastructuur in het Brussels parlement.’

Eerste werken reeds opgestart

Na het incident in de Rogiertunnel eind vorig jaar, heeft de Brusselse regering de zaken in handen genomen door eerst en vooral alle tunnels grondig te laten controleren. De afgelopen drie maanden zijn de tunnels en hun elektromechanica grondig geïnspecteerd, er werden betonstalen geanalyseerd uitgevoerd en waar nodig werd loszittend plafond verwijderd.

Deze inspectiewerken werden opgevolgd door EGIS en opgevolgd door SECO, een extern gecertifieerd bureau. Op hun advies en omwille van veiligheidsredenen zijn de Stefaniatunnel en de Montgomerytunnel tijdelijk gesloten. Daarnaast heeft het gewest opdracht gegeven aan het bureau SOCOTEC om de elektromechanica in de tunnels te inspecteren. Op basis van deze inspecties werden de voorbije maanden dringende herstellingen uitgevoerd zodat de tunnels veilig open kunnen blijven.

Investeringsprogramma voor de komende 15 jaar

Met de rapporten van SECO en EGIS en SOCOTEC, de aanbevelingen uit het tunnelmasterplan 2013 en de resultaten van de speciale tunnelcommissie in het parlement, heeft de Brusselse regering een meerjarig investeringsprogramma voor de tunnels opgesteld.

Dit programma legt de investeringen en de te ondernemen acties voor de komende vijftien jaar vast. De geplande renovaties zijn ingedeeld volgens werken die op korte, middellange en lange termijn moeten uitgevoerd worden. Ook de nodige budgetten werden vastgelegd in het programma. Inmiddels werden werken gestart in de Montgomerytunnel en de Stefaniatunnel voor de heropening en de eerste renovatiewerken aan de Naamsepoort.

Tot 2019 wordt jaarlijks tussen 40 en 50 miljoen euro aan middelen voorzien voor de renovatie van de tunnels. De Brusselse regering beslist binnenkort tussen een DBFM of een DBM voor de renovatie van de Leopold ll-tunnel en de Belliardtunnel.

Stefaniatunnel

Tijdens de werken aan de Stefaniatunnel hebben de administratie, de aannemer en het studiebureau een oplossing gevonden om het plafond van de tunnel definitief te herstellen. Daardoor zal de werf iets langer duren dan voorzien, maar wordt een jaar sluiting van tunnel in de toekomst vermeden. De tijdelijke oplossing wordt dus een definitieve oplossing. Zonder onvoorziene problemen, kunnen de werken voor aanvang van het nieuwe schooljaar worden afgerond.

De herstellingswerken bestaan uit de afbraak van het beschadigde beton. Nadien worden nieuwe roestvrije wapeningen bevestigd en afgedekt met spuitbeton. Dit is een duurzame oplossing, die de overlast en de duur van zowel boven- als ondergrondse werken zoveel mogelijk beperkt. De verdere werken zullen ’s nachts en tijdens de schoolvakanties worden uitgevoerd. 

Er zal ter plekke een werkbezoek voor handelaars en omwonenden georganiseerd worden om de werf in detail en in alle openheid toe te lichten.