Metrostation Clemenceau opnieuw volledig open tijdens weekend vanaf zaterdag 18 juni

Brussels gewest, MIVB, gemeente Anderlecht en Abattoir werken samen aan veiligheid van marktbezoekers

Vrijdag 17 juni 2016 — Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet, de MIVB, de burgemeester van de gemeente Anderlecht Eric Tomas, Abattoir en de politiezone Zuid hebben een akkoord bereikt over een nieuwe test voor de organisatie van de reizigersstromen in en rond metrostation Clemenceau tijdens het weekend. Marktgangers zullen vanaf zaterdag 18 juni het station terug veilig kunnen binnenkomen en verlaten. De nieuwe coördinatie van de reizigersstromen wordt de volgende twee weekends uitgetest, daarna volgt een evaluatie. 

Vanaf zaterdag 18 juni gaat metrostation Clemenceau opnieuw het hele weekend open. De komende twee weken kunnen bezoekers het metrostation verlaten via uitgang Bergensesteenweg. Het station betreden, kan via de ingang Kliniekstraat. Op het plein aan de Kliniekstraat zal de toevloed aan mensen via dranghekken georganiseerd worden. Reizigers zullen mondjesmaat worden binnengelaten. Politiezone Zuid zal samen met veiligheidsagenten van de MIVB en gemeenschapswachten van de gemeente Anderlecht het geheel begeleiden met de logistieke hulp van Abattoir. Deze nieuwe situatie zal dit en volgend weekend worden uitgetest. Daarna volgt een evaluatie. Tegelijkertijd zal Brussel Mobiliteit op vraag van minister Pascal Smet onderzoeken of er aan de oversteekplaats op de Bergensesteenweg, tussen het metrostation en de markt, verkeerslichten geplaatst kunnen worden. 

Tijdens de openingsuren van de markt aan Abattoir op zaterdag en zondag wordt metrostation Clemenceau drukbezocht. Er komen veel mensen aan en tegelijkertijd zijn er heel wat mensen die gepakt en gezakt van de markt willen vertrekken. Het Clemenceaustation is niet ingericht om zo'n toevloed aan mensen te slikken. Het centrale perron is smal en alleen bereikbaar met steile roltrappen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties in en rond het station: mensen kunnen op de sporen of op de roltrappen vallen. 

De MIVB zorgt daarom sinds 2008 voor een versterkte aanwezigheid van hun veiligheidspersoneel in en rond het metrostation. De agenten houden toezicht op het perron, helpen bij het in- en uitstappen en coördineren de mensenstroom onder- en bovenaan de roltrappen. In 2015 heeft de MIVB de ontwaardingsapparaten bovenaan geplaatst en enkele banken verwijderd om meer plaats te maken op het perron. 

Maar de situatie bleef gevaarlijk. Een risicoanalyse heeft in maart aangetoond dat de volledige uitbating van het station tijdens de drukke momenten een groot risico inhield (risico op vallen op de roltrappen, risico op vallen op de sporen, kans op elektrocutie,...). Daarom had de MIVB beslist om Clemenceau slechts beperkt te openen in het weekend. Mensen konden wel aankomen in het station tussen 10u en 16u, maar vertrekken moesten ze via Delacroix en het Zuidstation. De nieuwe maatregelen bieden nu een oplossing om de reizigers veilig in en uit het station te leiden. 

Op lange termijn zal de MIVB toegangspoortjes plaatsen in het metrostation. De ingangen aan de Bergensesteenweg en de Kliniekstraat zullen worden vergroot en gerenoveerd, en er komt een lift. Deze werken starten in 2017. 

Daarnaast zal het Brussels gewest bestuderen of het metrostation Delacroix toegankelijker kan gemaakt worden door een hellend vlak te bouwen aan de uitgang van het station. Op die manier kunnen marktgangers gemakkelijk met een boodschappenwagentje in en uit het station wandelen en is het een waardig vervoersalternatief voor metrostation Clemenceau. 

'Ik ben blij dat we samen met alle betrokken partners een oplossing hebben gevonden,' zegt Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet. 'De reizigers van de MIVB kunnen zo veilig aankomen en vertrekken en deze belangrijke handelsader in de stad is weer vlot toegankelijk.'

‘We zoeken samen met Abattoirs, de MIVB, en de politie actief naar een oplossing,’ zegt burgemeester Eric Tomas. ‘De gemeente zal logistieke ondersteuning bieden, rekening houden met de resultaten van de test en binnen haar mogelijkheden ingrijpen bij de uitvoering van een oplossing.’

Abattoir N.V. is tevreden voor haar marktbezoekers alsook voor de handelaars dat het metrostation Clemenceau terug geopend is. De FOODMET, de nieuwe overdekte markthal die vlakbij het station gelegen is, zal opnieuw vlot bereikbaar zijn. 'We danken alle betrokkenen voor hun medewerking. Een goed georganiseerd openbaar vervoer is onontbeerlijk voor een goed verloop van onze markten. Met de zomer in aantocht, is een bezoek aan de markt meer dan de moeite waard ! Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 7u tot 14u'. www.abattoir.be