Minister van Mobiliteit Pascal Smet herhaalt zijn oproep om rond tafel te zitten rond het taxiplan

Minister van Mobiliteit Pascal Smet herhaalt het voorstel van de regering om rond de tafel te zitten rond het taxiplan en dit grondig en intensief te bespreken.  Een eerste vergadering met het adviescomité taxi vond plaats op 19 april waar het plan werd voorgesteld. Daar werd afgesproken dat de sector hun vragen zou oplijsten zodat het inhoudelijk overleg kon verdergezet worden. Een tweede overleg op 3 mei werd op vraag van de sector uitgesteld. Sindsdien wacht de Minister op de vragen vanwege de sector om het overleg opnieuw aan te vatten. Zij vroegen tijd tot 13 mei om hun vragen op te stellen. De minister is vragende partij om dit overleg zosnel als mogelijk op te starten. 

De Minister preciseert dat de brief die gestuurd werd naar alle chauffeurs en exploitanten vanuit Brussel Mobiliteit dient om iedereen op de hoogte te brengen van het regeringsplan dat momenteel voorwerp uitmaakt van overleg. Het is in het belang van iedereen dat de juiste informatie in alle transparantie wordt meegedeeld. 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel