Mobiliteit budgettaire prioriteit voor Brusselse regering

Reactie minister Smet na budgettair conclaaf

Zondag 18 oktober 2015 — Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet heeft het volgende gezegd bij de afronding van het budgettair conclaaf van dit weekend: 

‘Ik ben heel tevreden dat mobiliteit voor deze Brusselse regering duidelijk een budgettaire prioriteit is. Het Gewest zal in 2016 en de daaropvolgende jaren blijven investeren in het openbaar vervoer zodat de kwaliteit en de capaciteit van het aanbod verhogen. Met meer Brusselaars op het openbaar vervoer garanderen we een hogere levenskwaliteit in Brussel.

Met de goedkeuring van het nieuwe busplan in eerste lezing en dankzij het vergroenen van de vloot van voertuigen zorgen we voor een betere luchtkwaliteit in het Brussels Gewest. Het busplan moet niet enkel zorgen voor snellere verbindingen, betere correspondentie en dienstverlening, maar is er ook op gericht om bruggen te slaan tussen wijken die wat geïsoleerd zijn. Stadsdelen die vandaag matig of slecht bediend zijn krijgen een beter aanbod. We zullen meteen een oproep tot kandidaatstelling lanceren voor de aankoop van elektrische bussen.

Ondanks de moeilijke budgettaire context, heeft de Brusselse regering haar verantwoordelijkheid opgenomen en de voorziene investeringen van de MIVB voor de volgende tien jaren goedgekeurd. We hebben de financiële middelen vrijgemaakt om de metro Bordet-Albert en de modernisering van de metro (lijnen 1 en 5, en 2 en 6) te realiseren. De verlenging van tram 94 en de verbinding van trams 3, 7 en 9 met de Heizelvlakte werd gebudgetteerd.  

We waren als goede huisvader van mening dat het financieel gevaarlijk was om in tien jaar tijd drie metroprojecten te ontwikkelen. Daarom hebben we de verlenging van de metro tot aan parking C en het project van een skytrain tussen Tour & Taxis en het Noordstation geschrapt. Door tram 3, 7 en 9 te verbinden met de Heizelvlakte en er een tramdepot aan te leggen, zorgen we voor een uitstekende ontsluiting van het openbaar vervoer met de Heizel tegen een lagere kostprijs.

Wat betreft de grote projecten, kan ik bevestigen dat de openbaar vervoerstunnel onder het Meiserplein er komt. We hebben ook een groot budget vrijgemaakt voor de ontwikkeling van voetgangerszones in Brussel.

Het is belangrijk om het openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarom heeft de regering besloten om de tarieven van 2016 op het niveau van 2015 te houden. De gebruiker van het openbaar in Brussel zal de prijs van zijn ticket of abonnement dus niet zien verhogen. Om de Brusselse families te ondersteunen verminderen we de abonnementskosten voor het schoolabonnement van het eerste kind van 120 naar 50 euro. Daarmee verlagen we de gezinsfactuur van 79.000 gezinnen met 70 euro.

Deze regering is ambitieus en tegelijk redelijk. Ik wil hierbij mijn collega’s feliciteren en bedanken voor hun steun.’