Mobiliteit Louiza rondpunt

Maandag 5 december 2016 — Zoals voorzien vond vandaag de evaluatie plaats van de voorlopige inrichting aan het rondpunt-Louiza. In augustus waren het Gewest, de Stad Brussel, de betrokken gemeenten, de MIVB en de politiezones samen overeengekomen hiervoor een testfase van drie maand in te stellen.

Objectieve observaties en tellingen tonen aan dat gedurende de week het verkeer dezelfde doorstroming kent als voorheen en dat de situatie veiliger is voor fietsers, voetgangers en wagens. De doorgang van de veelgebruikte tram op het rondpunt verliep ook vlotter. Midden november, wanneer ook de Belliardtunnel en de Marnixlaan afgesloten waren voor werken, ontstonden op zaterdagnamiddag echter opstoppingen ter hoogte van Parking ‘Tussen Twee Poorten’. “Eerder dan de inrichting van het rondpunt waren die werven en de drukke oversteekplaatsen voor voetgangers de reden van opstopping bij de wagens. Een teken dat er weer shoppers naar Brussel komen”, aldus de woordvoerster van het kabinet. In afwachting van de evaluatie werden een aantal maatregelen genomen om de voetgangersstromen te beheren, waardoor de opstoppingen korter werden.

Het kabinet van de Minister voor Mobiliteit Pascal Smet betreurt dan ook dat er zoveel commotie is ontstaan rond het dossier, eens te meer omdat de opstelling en timing van de evaluatie overeengekomen werd met de Stad en alle betrokken actoren.

“De berichten rond extreme wachttijden werden ook sterk overdreven. Deze en vorige zaterdag was het gemiddeld 15 à 20 minuten aanschuiven van aan de uitgang van de parking tot het rondpunt. Niet fijn voor de automobilisten, maar ook niet abnormaal voor een zaterdag in een stad. Sommigen hebben de afgelopen dagen, al dan niet bewust, foutieve informatie verspreid. Dat is jammer”, zegt de woordvoerster van het Kabinet.

Hoewel het bilan van de opstelling overwegend positief is, wordt beslist om gedurende 6 maanden terug te keren naar de initiële inrichting. “De irrationele wijze waarop in dit dossier de perceptie is gecreëerd en de druk is opgevoerd maken dat we deze beslissing nemen. De inrichting van dat rondpunt is voor ons, in tegenstelling tot anderen, geen punt van geloof. We zullen dus 6 maanden lang de initiële opstelling testen en erna beide situaties tegen elkaar afwegen. Zowel op vlak van veiligheid als op vlak van doorstroming. Op basis daarvan zullen we een definitieve beslissing nemen”, aldus de woordvoerster van het Kabinet.

Het kabinet wijst erop dat de doorstroming aan het Louiza-rondpunt altijd een heikel punt is geweest. “Bovendien is een parking, met slechts één enkele uitgang, die uitkomt pal in het midden van de kleine ring en dan nog eens vlak voor een tankstation geen ideale situatie.”