Na een aanpassing van de plannen kan de vernieuwing van het Marguerite Durassquare starten

Na een aanpassing van de plannen kan de vernieuwing van het Marguerite Durassquare starten

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet bevestigt dat het Brussels Gewest een stedenbouwkundige vergunning aflevert voor een nieuw Marguerite Durassquare na zijn vraag om de plannen te verbeteren, daarin ook bijgetreden door de overlegcommissie.

In 2021 diende de dienst groene ruimte van de Stad Brussel een bouwaanvraag in voor de heraanleg van het Marguerite Durassquare. Deze plannen werden echter lauw onthaald door Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet. Reden? Te weinig ambitieus.
​Een mening die ook de overlegcommissie deelde door het project tal van voorwaarden op te leggen.

​tweet 14/10/2021:

Pascal Smet on Twitter
Dit project van Zoubida Jellab (ecolo/groen) is niet overlegd en zal niet vergund worden in die vorm. Niet ambitieus genoeg. Park moet verbreed en verlengd worden. Ik zal met @AnsPersoons een alternatief uitwerken in het kader van de procedure. https://t.co/L4VwnFK3q6— Pascal Smet (@SmetPascal) October 14, 2021
Twitter

In het daaropvolgende overleg tussen de stadsdiensten en Urban.brussels stonden
​de integratie van het project in de stedelijke context, de verkeersveiligheid en het comfort voor voetgangers en fietser, de aanplanting van extra bomen en het regenwaterbeheer centraal.

 

"Stedenbouw dat is een visie voor de stad op lange termijn ontwikkelen, dat is normen opleggen voor projecten om deze visie om te zetten in realiteit, dat is begeleiding van projecten en dat is uiteraard ook kwaliteitscontrole. Ik verkies steeds het constructieve overleg tijdens de voorbereiding van een project, maar wanneer het echt nodig is sturen we projecten ook terug naar de tekentafel.

​De plannen zijn nu aangepast waardoor het project veel beter wordt geïntegreerd in de omliggende stad en de verkeersveiligheid en het comfort voor fietsers er flink op vooruit gaat. Het project voldoet nu aan onze minimale kwaliteitsnormen, zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

Staatssecretaris Smet dankt schepenen Jellab en Persoons voor de constructieve aanpassing van de plannen.

Veilige fietspaden en meer bomen

Het centrale deel van Marguerite Durassquare wordt heringericht als een aangename wandelas met groene zones. Lange banken nodigen uit tot rust en ontmoeting. In de groene zones wordt ruimte voor verschillende stedelijke functies voorzien zoals een speelzone, een hondenzone en ontspanning.

​In vergelijking met het oorspronkelijk ingediende project verdwijnen de dwarse parkeerplaatsen langsheen de Timmerhoutskaai en de Schuitenkaaien. (Deze vorm van parkeren zal volgens de voorgestelde nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening overigens nergens in het Brussels Gewest nog worden toegestaan wegens onveilig en niet-stedelijk.) Daar waar fietsers in het oorspronkelijke project samen met de voetgangers door het park werden gestuurd wordt deze parkeerstrook vervangen door een breed tweerichtingsfietspad van 3.5 meter en een strook regenwatertuinen of klimaatborders van circa 2 meter.
​Ook elders in het project wordt er meer aandacht geschonken aan waterdoorlaatbaarheid.

​In de Timmerhoutskaai, de Schuitenkaaien, de Steenkoolkaai en de Kalkkaai worden nieuwe bomenrijen geplant aan de gevelzijde tussen de bestaande parkeerplaatsen. De inplanting van de bomen houdt rekening met beschermde gevels, bestaande leveringszones, autodelen, fietsenstallingen, ...

"Het nieuwe Marguerite Durassquare zal een enorme verbetering zijn voor de publieke ruimte in het stadscentrum. Een logische volgende stap is deze principes van kwaliteitsvolle openbare ruimte en vergroening ook door te trekken naar de Varkensmarkt en het kruispunt van de Léon Lepagestraat en de Vlaamsesteenweg. Ik weet dat schepen Ans Persoons werk maakt van een heraanlegproject voor deze zone, zodat ze beter aansluit bij de square en met als doel er maximaal bomen te planten," besluit Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet

 
 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel