Nieuw busplan moet Brusselse wijken beter ontsluiten

Groenere busvloot voor betere luchtkwaliteit in Brussel

Maandag 19 oktober 2015 — De Brusselse regering heeft het vernieuwde busnetwerk van de MIVB goedgekeurd in eerste lezing en beslist over het vergroenen van de busvloot. Dat heeft Brussels minister van mobiliteit zonet toegelicht tijdens een persconferentie. Het busplan moet niet enkel zorgen voor snellere verbindingen, betere correspondentie en dienstverlening, maar is er ook op gericht om bruggen te slaan tussen wijken die wat geïsoleerd zijn. Stadsdelen die vandaag matig of slecht bediend zijn krijgen een beter aanbod. Het nieuwe busplan komt er na studiewerk door de MIVB en intensief overleg met de gemeentes. De Brusselse regering lanceert in de komende weken een oproep tot interesse voor de levering van 235 elektrische bussen. 

Momenteel zijn er heel wat buslijnen in het Brussels Gewest die de limiet van hun capaciteit bereikt hebben. Daarom heeft de MIVB in opdracht van de Brusselse regering onderzocht op welke manier de drukste buslijnen kunnen versterkt worden en hoe bepaalde zones van het gewest die tot nu toe ondermaats bediend werden, wél goed ontsloten kunnen worden.

'De structuur van het busnetwerk is de laatste 30 jaar niet meer gewijzigd', zegt Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet. 'Er staat ons de komende jaren een belangrijke omschakeling te wachten. We doen dit om de dienstverlening aan de Brusselaars te verbeteren, de efficiëntie van het busnetwerk te verhogen en vooral een betere aansluiting te voorzien op het tram- en metronetwerk.' 

Het nieuwe busplan is gebaseerd op uitgebreide studies van de MIVB en op veelvuldig overleg met de burgemeesters van alle 19 de Brusselse gemeenten. "Het ontwerp dat vandaag is goedgekeurd door de Brusselse regering lijkt me evenwichtig", zegt Smet. "Nu kunnen we het voorleggen aan de gebruikers en hun commentaren en suggesties verwerken in een definitieve versie van het plan."

Het uiteindelijke doel van het plan is om de Brusselse wijken nog beter te ontsluiten en alle bewoners toe te laten zich vlot te verplaatsen met het openbaar vervoer, waar ze ook wonen. Een gebruiker van het openbaar vervoer in Brussel zal bijvoorbeeld kunnen reizen tussen het noorden en het westen van het gewest zonder nog te moeten passeren langs het centrum. 

Vandaag heeft de MIVB vijftig buslijnen. Met dit plan zal twee derde van de lijnen over 5 jaar veranderd zijn en komen er vier gloednieuwe lijnen bij. 

Nieuwe trajecten zijn onder meer: 

 • Lijn 53 zal Neder-Over-Heembeek met Anderlecht (Westland Shopping Center) verbinden met onderweg een stop in Bockstaal. Op die manier zorgt lijn 53 voor een nieuwe sterke verbinding tussen het westen en het noorden van het gewest  
 • Lijn 74 zal van Ganzenvijver tot Erasmus rijden en onderweg passeren aan de haltes Station Calevoet, Centrum Vorst, Vaartdijk, Bizet. 
 • Lijn 42 zal passeren langs het Station van Bosvoorde, de Oude Linde, de ULB, het Chirec ziekenhuis, Delta, de Vogelzanglaan, Terkamerenstraat, Roodebeek, de UCL, het Viaduct E40.
 • Lijn 64 zal station Bordet verbinden met de Naamsepoort met onderweg een stop in Dailly. De lijn 63 wordt efficiënter en zal voortaan passeren langs Madou, Dailly en Meiser voor hij richting de Begraafplaats van Brussel gaat.

Deze veranderingen liggen in lijn van de doelstellingen van het Gewest:

 • de dienstverlening naar de Brusselaars toe verbeteren
 • Brusselse wijken met elkaar verbinden 
 • de wijken verbinden met het tram- en het metronetwerk
 • de capaciteit en frequentie van de bussen verhogen
 • het aanbod verbeteren in die wijken waar er geen lokale bediening is
 • drukbezochte plekken zoals ziekenhuizen, scholen, economische zones beter bedienen
 • een antwoord bieden op de vragen van de gemeentes 

Minister Smet heeft de MIVB gevraagd om nu een participatiecampagne te organiseren en te overleggen met de Brusselse bevolking. Vanaf november zal er een infobus langsgaan in elk van de 19 gemeentes om de bewoners en de gebruikers van het openbaar vervoer te informeren over de veranderingen en wanneer die zullen ingaan. Mensen zullen vanaf 1 november ook terecht kunnen op een nieuwe website (www.busplan.brussels) waarop ze het huidige en toekomstige aanbod zullen kunnen vergelijken. 

Het busplan dat in eerste lezing werd goedgekeurd zal officieel worden gecommuniceerd naar de gemeentes zodat zij hun officieel advies kunnen geven.

Na de eventuele aanpassingen van het plan op basis van de opmerkingen, zal het busplan definitief worden goedgekeurd door de regering in een tweede lezing. Voor sommige aanpassingen van het netwerk zullen er technische aanpassingen nodig zijn op de wegen. Andere aanpassingen zullen er pas komen als de tram- en metroverbindingen uitgebreid zijn.

Groenere busvloot

Om de huidige busvloot minder vervuilend te maken en zo de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren, en om het nieuwe busnetwerk te kunnen realiseren, zal er een oproep tot interesse voor levering worden gelanceerd voor 235 elektrische bussen. ‘Deze regering neemt haar verantwoordelijkheid door de busvloot van de MIVB te vergroenen en zo de levenskwaliteit van de Brusselaars te verhogen. In de komende weken lanceren we een oproep tot interesse voor de levering van 235 elektrische bussen die tussen 2016 en 2019 in dienst genomen kunnen worden. Voor die aankoop werd 126 miljoen euro vrijgemaakt’, zegt Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet.

Investeringsplan MIVB 2016 – 2025

Tijdens het begrotingsconclaaf heeft de Brusselse regering ook een akkoord bereikt over het investeringsplan van de MIVB. De komende 10 jaar zal de MIVB 5,2 miljard euro kunnen investeren. Deze middelen moeten dienen om het metro-, tram en busnetwerk verder te ontwikkelen. Er zijn financiële middelen vrijgemaakt om de metro Bordet-Albert en de modernisering van de metro (lijnen 1 en 5, 2 en 6) te realiseren. De verlenging van tram 94, de verbinding van trams 3,7 en 9 met de Heizelvlakte en de bouw van een tramdepot op de Heizelvlakte werd gebudgetteerd. Daarnaast zijn in het investeringsplan van de MIVB ook de renovatie van de stations en van 13 roltrappen per jaar opgenomen.

De verlenging van de metro tot aan parking C en het project van een skytrain tussen Tour & Taxis en het Noordstation werd geschrapt. ‘Door tram 3,7 en 9 te verbinden met de Heizelvlakte en er een tramdepot aan te leggen, zorgen we voor een uitstekende ontsluiting van het openbaar vervoer met de Heizel tegen een lagere kostprijs,’ aldus Smet. Tramlijn 71 komt er niet in de volgende tien jaar. Minister Smet zal samen met de gemeente Elsene binnenkort een hoogwaardig alternatief voorstellen dat een antwoord zal bieden op het capaciteitsprobleem van lijn 71. 

Busnetwerk Brussel
Nieuwe buslijnen
Flyer nieuw busnetwerk
Infobus nieuw busnetwerk