Nieuw fiets- en voetpad Vandenpeereboomstraat

Nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor Vandenpeereboomstraat

‘Het Gewest zet zich in voor fietsers,’ zegt staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels). ‘Maar we kunnen niet wachten tot de komst van het Gewestelijk ExpressNet (het ‘FietsGEN’) langs lijn 28. Beliris voorziet dat in 2024. We kunnen ook niet wachten op de globale heraanleg in het kader van het Richtplan van aanleg (RPA), dat gericht is op de bescherming van actieve weggebruikers zoals voetgangers en fietsers.

Daarom kondig ik met veel plezier aan dat de gemeente Molenbeek een stedenbouwkundige vergunning heeft ontvangen om een tijdelijk fiets- en voetpad aan te leggen. De vergunning maakt het ook mogelijk om verkeerskussens en oversteekplaatsen voor voetgangers te plaatsen. Dankzij dergelijke projecten verhogen we de veiligheid in de straten van onze hoofdstad voor iedereen.’

 

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft een stedenbouwkundige vergunning gekregen voor de aanleg van een nieuw fiets- en voetpad in de Alphonse Vandenpeereboomstraat.

De vergunning gaat verder dan de aanleg alleen. Zo worden parkeerplaatsen geschrapt, krijgen fietsers en voetgangers extra oversteekplaatsen, worden bushaltes verplaatst en komt er plaats vrij voor fietsnietjes – een soort fietsenrek – en extra verlichting.

"De herinrichting van deze weg was een van onze prioriteiten. De gewestelijke vergunning zal de start van dit belangrijke project mogelijk maken. Het is een grondige rehabilitatie van de straat. Het gaat erom een kwaliteitsvolle verbinding te creëren tussen de Gentsesteenweg en het Weststation en vooral om onze inwoners in alle veiligheid te laten rondlopen", zegt Catherine Moureaux, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.

"Het creëren van veilige ruimtes voor voetgangers en fietsers, zowel overdag als 's avonds, is ons doel voor alle toekomstige straatontwerpen." zei Jef Vandamme, schepen van Openbare Werken in Molenbeek.

Het voetpad aan de kant van het Weststation wordt regelmatig gebruikt door sluikstorters. Bovendien creëert de slechte staat van de voetpaden een onveiligheidsgevoel. De enige voorzieningen voor fietsers in deze straat zijn gemarkeerde fietspaden van ongeveer twintig meter die in een opstelvak uitmonden, het ene aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg en het andere aan het kruispunt met de Gentsesteenweg. Door het rechtlijnige wegdek moeten automobilisten die naar de Ninoofsesteenweg rijden overigens nergens voorrang van rechts verlenen, waardoor de snelheidsbeperkingen dikwijls niet nageleefd worden. Dankzij de werken zal dat dus veranderen.

Daarbovenop verdwijnt de voorsorteerstrook om rechts af te slaan naar de Gentsesteenweg. Daardoor kan het voetpad verbreed worden en komt er ruimte voor een gemarkeerd fietspad dat naar het opstelvak leidt.

Alle platanen staan en krijgen ademruimte dankzij de aanleg van volle grond rond elke boom, zoals voorgeschreven in de vergunning.

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel