Nieuw fietspad in Vorst verbindt Ruisbroek met Wiels

Dinsdag 22 september 2015 — Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft deze middag een nieuw fietspad ingehuldigd op de Brits Tweede Legerlaan in Vorst. Het fietspad maakt deel uit van de gewestelijke fietsroute SZ (Zenne) en is een belangrijke route voor fietsers die vanuit het Zuiden van het Brussels Gewest richting het centrum rijden. 

Bij de heraanleg van het stuk tussen de Humaniteitslaan en de Luttrebruglaan werd het autoverkeer van twee rijvakken teruggebracht tot één rijvak in elke richting om voldoende ruimte te maken voor fietsers en voetgangers aan beide zijden van de rijbaan. Het verkeer verloopt er nu vlotter en minder snel. Het nieuwe geasfalteerde fietspad is meer dan 2 km lang en kadert in het voornemen van het Brussels Gewest om tegen 2020 80 km afgescheiden fietspaden aan te leggen. 

'We verbeteren hier ook de levenskwaliteit van de bewoners', zegt Brussels minister Pascal Smet. 'Zij kunnen nu gemakkelijker tot aan het Sint-Denijsplein, het handelscentrum, de scholen en crèches in de buurt rijden. Dankzij deze beveiligde fietspaden zullen er snel meer en meer fietsers beginnen rijden in de stad.' 

De werken aan de rijbaan, het trottoir en fietspad werden onlangs afgerond en hebben 6,6 miljoen euro gekost. Een van de uitdagingen van deze werf was het verzekeren van de toegang voor leveranciers van de Audi-fabriek. Dankzij de goede samenwerking tussen het Gewest en het bedrijf is dit in goede banen verlopen.  

Ter herinnering, de bewegwijzering van de Gewestelijke Fietsroutes werd deze zomer afgewerkt.