Nieuw ontwerp park Ninoofsepoort goedgekeurd

De Brusselse regering keurde onlangs het ontwerp voor de inrichting van het park aan de Ninoofsepoort goed. Het ontwerp komt er na drie inspraakmomenten voor buurtbewoners. In juni zal een aangepaste bouwvergunning ingediend worden zodat het park tijdens de huidige werf aan de Ninoofsepoort aangelegd kan worden. Dat melden Brussels minister-president Rudi Vervoort, minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet en minister van Leefmilieu Céline Fremault, samen met gedelegeerd bouwheer Beliris. 

In november waren er drie workshops met buurtbewoners van de Ninoofsepoort over de inrichting van het toekomstige park. Suède36/Baseland leidde het participatieve proces in goede banen en leverde vervolgens een voorstel voor de inrichting van het park af. De buurtbewoners vroegen een natuurlijk park met veel groen. Er is behoefte aan ‘een groene long’ en een echt buurtpark, in contact met de omliggende wijken. Er komt een ontmoetingsruimte, waar activiteiten en workshops kunnen plaatsvinden.

Het park zal een open en vrije ruimte zijn, niet opgesplitst in zones met paden. Door te spelen met het reliëf zullen er plaatsen in het park zijn die iets meer afgescheiden zijn van de rest van het park en rust brengen. De topografie is zodanig vormgegeven dat er steeds doorzichten ontstaan naar de omgeving, wat de veiligheid en sociale controle ten goede komt. De aanwezigheid van water in de laagste zone van het park refereert naar de vroegere aanwezigheid van de sluis en houdt de historiek van de site in ere. Deze vochtige zone in het park wordt een tuin met specifieke vegetatie.

Dankzij een goede samenwerking tussen het Brussels Gewest en Beliris kan dit nieuwe ontwerp nog tijdig ingevoegd worden in de werken die vorig jaar al gestart zijn. Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe park, inclusief tramsporen en wegenis klaar zijn tegen eind 2018.

Minister-President Rudi Vervoort is vanuit zijn bevoegdheid van territoriale ontwikkeling betrokken bij de heraanleg: "Dit vormt een nieuwe stap in de herinrichting van deze stadspoort en dat stemt mij zeer tevreden. Het toekomstige park moet uitgroeien tot een nieuwe kwaliteitsvolle groene ruimte die gericht is op de wijk, ambitie uitstraalt en geschikt is voor alle vormen van gebruik. Zo kunnen de bewoners van de wijk opnieuw genieten van een openbare ruimte, die tot op heden weinig bruikbaar was."

“Nadat we eerst een akkoord hebben gevonden om de tram en de sociale woningen buiten het park te plaatsen, is er nu ook een nieuw ontwerp voor een groot en eigentijds park. De ideeën van de buurtbewoners liggen aan de basis van dat ontwerp. Ook na de heraanleg zal het park nog verder evolueren in samenspraak met de bewoners en afhankelijk van de specifieke behoeften van de buurt,” zegt Brussels minister Pascal Smet die het project mee opvolgt vanuit zijn bevoegdheid Mobiliteit en Openbare Werken.   

Brussels minister voor Leefmilieu en Huisvesting, Céline Fremault, ligt mee aan de basis van het initiatief van dit project: "Dit park, met een oppervlakte van bijna 3,5 voetbalvelden, zal bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners van een wijk met een schrijnend gebrek aan groene ruimten. Dit park vormt een extra schakel binnen mijn beleid van de ontwikkeling van het groene netwerk tot in het centrum en voor het welzijn van de Brusselaars."

"Beliris verheugt zich over deze nieuwe grote stap in het project, dat beantwoordt aan de noden van de buurtbewoners. De plannen die Leefmilieu Brussel ons binnenkort zal bezorgen zullen worden geïntegreerd in het algemene herinrichtingsproject van Ninoofsepoort. Het project zit dus op schema," zegt Elien De Swaef, woordvoerster voor Beliris.

Contacteer ons
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Jo De Witte Woordvoerder, Kabinet Minister-President Rudi Vervoort
Kathrine Jacobs Attachée de presse, Kabinet Minister Céline Fremault
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Jo De Witte Woordvoerder, Kabinet Minister-President Rudi Vervoort
Kathrine Jacobs Attachée de presse, Kabinet Minister Céline Fremault
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel