Nieuw taalkader Brusselse brandweer goedgekeurd

Vanaf januari gaat het nieuwe taalkader bij de Brusselse Regering van kracht.

De Brusselse regering heeft het nieuwe taalkader voor brandweerlui goedgekeurd. Dat gebeurde op voorstel van staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels), bevoegd voor de Brusselse Brandweer, en na gunstig advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Het Brusselse brandweerkorps zal daardoor bestaan uit 70,66% Franstaligen en 29,34% Nederlandstaligen. Die verdeelsleutel komt er na een reeks tellingen tussen oktober 2018 en april 2019 en uit aanpassingen waardoor bij elke interventie minstens één Nederlandstalige brandweerman of -vrouw aanwezig kan zijn.

‘Het taalkader is essentieel voor een goed beheer van het brandweerkorps en zal als basis voor aanwervingen dienen. Dankzij deze goedkeuring kunnen we de volgende jaren sereen ingaan,’ verklaarde Pascal Smet.

De nieuwe regeling houdt niet alleen rekening met objectieve criteria, zoals het aantal interventies, maar ook met de wetten op taalgebruik. Elke ploeg zal namelijk minstens één Nederlandstalige brandweerman of -vrouw tellen. Dit alles heeft een gunstig advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht opgeleverd.

Bovendien zal de Brusselse Brandweer op voorstel van minister Sven Gatz en staatssecretaris Pascal Smet vrijwillig een taalcoach ter beschikking stellen van de verschillende ploegen. Zo kan de tweede taal op het werk versterkt worden. Voor die opleidingen wordt jaarlijks een bedrag van 100.000 euro vrijgemaakt.

Het nieuwe taalkader gaat in januari 2020 van start.

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel