Nieuwe metrolijn tussen Evere en Vorst definitief op de rails

Brusselse regering zet licht op groen voor plannen metro Bordet-Albert

Donderdag 26 maart 2015 — De Brusselse regering heeft vandaag het richtplan van Beliris goedgekeurd voor de aanleg van een nieuwe metrolijn tussen het station Bordet in Evere en het Noordstation. Samen met de plannen van de MIVB en het Brussels gewest voor de ombouw van de tramlijn Noord-Zuid-Albert tot een metrolijn, is zo een belangrijke stap gezet om de bewoners en de bezoekers van Brussel een nieuwe, hoogwaardige verdbinding met het openbaar vervoer te geven. 'De nieuwe metrolijn is een van de grootste infrastructuurprojecten in Brussel voor de komende tien jaar', zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet. 'Samen met onder meer de heraanleg van de centrale lanen tot een autovrije zone, zal dit project bijdragen aan een betere mobiliteit en een grotere levenskwaliteit voor Brusselaars, pendelaars en toeristen.' 

De nieuwe metrolijn moet tegen 2024 volledig klaar zijn en een belangrijke nieuwe vervoersas worden tussen het noorden en het zuiden van het gewest. Het bouwproject zelf valt uiteen in twee delen. Het traject tussen het Noordstation in Schaarbeek en het Bordetstation in Evere is in handen van Beliris, het federale investeringsfonds voor Brussel. Anderzijds werkt het gewest samen met de MIVB aan de ombouw van de bestaande tramlijn tussen het Noordstation, het Zuidstation en de halte Albert aan het park van Vorst tot een hoogwaardige metrolijn.

Omdat het essentieel is dat de twee deelprojecten perfect op elkaar afgestemd worden om over tien jaar tot één performante metro te komen, heeft de Brusselse regering vandaag beslist om één overkoepelend coördinatiecomité op te richten dat de twee projecten permanent opvolgt en eventuele problemen meteen aanpakt. 'Hoewel er twee verschillende uitvoerders zijn, gaat het voor mij om één project', zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet. 'Daarom is het cruciaal dat er voortdurend overleg plaatsvindt om de twee deelprojecten goed op elkaar af te stemmen. Daarom ook hebben we beslist dat er één communicatie zal worden uitgewerkt over de nieuwe metrolijn.' Die campagne zal getrokken worden door de MIVB, waarbij er naast brede publiekscommunicatie onder meer ook heel veel aandacht zal gaan naar directe communicatie met omwonenden, die te maken kunnen krijgen met werken in hun buurt. Eind 2015 zullen daartoe de eerste informatievergaderingen worden georganiseerd om de eerste concrete plannen voor te stellen.

Wat betreft het traject Bordet-Noordstation, heeft de regering vandaag de richtplannen van Beliris definitief goedgekeurd. Dat betekent dat er een nieuwe tunnen zal worden geboord en dat er nieuwe metrostations worden gegraven ter hoogte van het Liedtsplein, het Colignonplein, het Verboekhovenplein, het Rigaplein, het kruispunt van de Verdonckstraat en de Van Hammstraat, het Vredesplein en het treinstation Bordet. De komende maanden zullen de plannen worden geconcretiseerd, zodat de bouwvergunningen tegen eind dit jaar kunnen worden aangevraagd.

Voor het traject tussen Noord en Albert, heeft de regering aan de MIVB en Brussel Mobiliteit gevraagd om voor de zomer een richtplan op te stellen. Ook daar kunnen dan op korte termijn de nodige vergunningsprocedures worden opgestart. 

'Om de leefbaarheid van de stad te verbeteren en de autodruk te verminderen, moeten we mensen kwaliteitsvolle alternatieven voor de auto bieden', zegt minister Smet. 'Met deze nieuwe metro zet Brussel opnieuw een grote stap in die richting.'