Nieuwe stap naar verlenging tram van Brussel naar luchthaven

Nieuwe stap naar verlenging tram van Brussel naar luchthaven

Het Brusselse Gewest levert de stedenbouwkundige vergunning af voor het Brusselse gedeelte van de toekomstige intergewestelijke tramlijn naar de nationale luchthaven, Brussels Airport.

Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet kondigt aan dat urban.brussels de stedenbouwkundige vergunning heeft verleend aan De Werkvennootschap om in de Bourgetlaan het stuk tramlijn van de NAVO-rotonde tot de grens met Vlaanderen en fiets- en voetgangersinfrastructuur die de bocht van de Raketstraat verbindt aan te leggen. De Werkvennootschap is een naamloze vennootschap van publiek recht die in opdracht van het Vlaamse Gewest een groot aantal mobiliteitswerken tot stand brengt. Deze vergunning toont duidelijk aan dat het Brusselse Gewest samen met Vlaanderen vooruitgang wil boeken om vanuit station Brussel-Noord het centrum van Brussel met de luchthaven in Zaventem te verbinden. Ze bevestigt ook dat het Brusselse Gewest deze stadstoegang verder wil omvormen tot een stadsboulevard met veel landschapskwaliteiten en dat het zowel Brusselaars, Vlamingen als internationale bezoekers een nieuwe kans wil bieden om snel en duurzaam van en naar onze hoofdstad te reizen.

“Het is een strategische doelstelling van de Brusselse regering om Brussel en zijn luchthaven met elkaar te verbinden via een hoogfrequente tram in eigen bedding die veel passagiers kan vervoeren. Dit project ligt helemaal in de lijn van onze gewestelijke visie rond multimodale mobiliteit. Het sluit ook aan bij onze inspanningen om deze stadstoegang om te vormen tot een stadsboulevard met nieuwe fietsinfrastructuur. Met meer dan 19 miljoen passagiers in 2022 is Brussels Airport voor veel bezoekers de toegangspoort tot Brussel. Bovendien is het een economisch belangrijke zone die veel Brusselaars werk verschaft. Rond de luchthaven ligt er namelijk een gebied met kantoren en bedrijven. Dikwijls ligt de focus op de conflicten in ons land, maar dit project is qua mobiliteit, kwaliteit van de openbare ruimte, werkgelegenheid, enz. een echte win-win voor Vlaanderen en Brussel. De tram zal Brusselse Gewest beter te verbinden met dit grootstedelijke gebied in Vlaanderen en toont perfect aan dat dialoog en intergewestelijke samenwerking bestaan en resultaat opleveren! ” verklaart Pascal Smet, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw.
"De luchthaven is een erg strategische locatie voor Brussel en met de aanleg van de tram krijgen reizigers en werknemers een betere verbinding ter beschikking. Dit project toont hoe belangrijk een goede samenwerking tussen gewesten is voor de grootstedelijke zone. Ik ben blij met de uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning en pleit alvast voor verdere gezamenlijke investeringen om de mobiliteit te verbeteren.” zegt Brussels Minister-President Rudi Vervoort.

Concreet heeft de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning betrekking op een strook op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk een van 400 meter tussen de NAVO en de gewestelijke grens. Hoewel de afgeleverde vergunning slechts betrekking heeft op een korte afstand van de geplande 12 kilometer voor de uitbreiding van de lijn Bourget - Luchthaven, is het wel een belangrijke stap in dit ambitieuze intergewestelijke project.

De Luchthaventram wordt een bijkomende manier om tussen de luchthaven en Brussel te reizen, bovenop de al bestaande opties: buslijn 12 van de MIVB met eindhalte in Schuman, de buslijnen van De Lijn vanuit het Noordstation en de trein vanuit Brussel-Zuid. Het wordt de ontbrekende schakel. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dankzij haar zes nieuwe haltes en de woon- en activiteitengebieden tussen de hoofdstad en de luchthaven zal de Luchthaventram namelijk veel mensen aanspreken. Behalve voor de duizenden toeristen die vanuit de luchthaven naar het stadscentrum willen gaan, zal deze nieuwe optie van het openbaar vervoer vooral van pas komen voor bewoners van Schaarbeek, Haren en Evere en voor de vele Brusselaars die in bedrijven in Evere, Diegem of Zaventem werken.

Tot slot gaat dit project verder dan de tramlijn alleen. Het is ook bedoeld om het landschap van deze stadstoegang te herontwerpen en er een echte stadsboulevard van te maken. Veel pendelaars krijgen zo een duwtje in de rug om de auto thuis te laten en voor het openbaar vervoer of de fiets te kiezen. Op die manier komt het autoverkeer in de gebieden rond Diegem, Evere en Schaarbeek minder onder druk te staan en zal de levenskwaliteit van vele wijken in Brussel en van de Vlaamse gemeenten rond dit luchthaven- en economische gebied sterk verbeteren. Door de luwere weginfrastructuur zal het gebied aangenamer worden voor fietsers, voetgangers en joggers. Er zullen namelijk veel bijkomende fiets- en wandelpaden worden aangelegd. Er zullen langs heel de lijn planten en bomen bijkomen om de openbare ruimte te verfraaien.

Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel