Ninoofsepoort: de stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt

Tram niet door park, maar ernaast

Woensdag 3 juni 2015 — Rudi Vervoort, Minister-President, en Pascal Smet, Minister van Openbare Werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kondigen met plezier aan dat de stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de openbare ruimten aan de Ninoofsepoort op 22 mei jongstleden is uitgereikt.

Bij deze is een nieuwe beslissende stap gezet in de richting van de ambitieuze heraanleg van deze strategische site. De vergunning voorziet de aanleg van een groot park, een lagere verkeersimpact en een betere kwaliteit van de openbare ruimten. Ze houdt ook rekening met de opmerkingen van de bewoners over de doorgang van de tram in de groene ruimte.

Het tramtraject werd namelijk herzien en zal worden verplaatst naar de Ninoofsesteenweg, waardoor het park aanzienlijk groter zal zijn dan oorspronkelijk was gepland.

De werkzaamheden, gefinancierd door het Gewest en Beliris, zullen begin 2016 van start gaan en in oktober 2018 eindigen.

In die tijd worden de overblijvende gebouwen afgebroken, wordt de site gesaneerd en beveiligd, en kunnen projecten van tijdelijke bezetting worden voorgesteld om de wijk te animeren.

De heraanleg van de openbare ruimten is bovendien het startpunt van een woonproject waarvoor het Gewest en de vennootschap Besix, eigenaar van een van de twee percelen van de site, een haalbaarheidsstudie hebben uitgevoerd.

De regering heeft in maart 2014 akte genomen van deze studie en heeft het aanbevolen scenario, d.i. de bouw van in totaal ongeveer 30.000m² woningen, gevalideerd. De inrichting van deze site zal worden omkaderd door een stedenbouwkundig reglement dat binnenkort wordt uitgewerkt.

”De snelle uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning voor de openbare ruimten is een eerste concrete stap naar de vernieuwing van de Ninoofsepoort”, kondigt Minister-President Rudi Vervoort aan.

Ook minister van Mobiliteit en Openbare werken Pascal Smet reageert tevreden op de vergunning : “Het is niet meer dan logisch dat we het tramtracé naast het park leggen, en niet dwars erdoor zoals aanvankelijk voorzien. Die ingreep zal het park een stuk groter, veiliger en aangenamer maken”.

(Copyright foto: Buur/Arcadis)