Ontwerpkader voor vrije vloot fietsdelen goedgekeurd

Europese première: réglementairement van fietsdeelsystemen

Het ontwerpkader van de ordonnantie in verband met vrije vloot fietsdelen werd in eerste lezing goedgekeurd door de Regering. Deze biedt een kader voor de vele nieuwe fietsdeelsystemen waarbij de fietsen overal kunnen worden achtergelaten, een Europese première. In de toekomst moet een operator aan minimumvoorwaarden voldoen om een vergunning te verkrijgen waarmee hij toelating krijgt om een vrije vloot fietsen beschikbaar te stellen. De ordonnantie heeft niet enkel betrekking op fietsen, maar op alle voertuigen die volgens de wegcode buiten de rijbaan mogen worden gestald.

De investeringen vanuit de private sector voorzien de Brusselaars van bijkomende alternatieven voor een eigen wagen en versterken het fietsbeleid van de regering. Het Gewest wil daarom een duidelijk en efficiënt kader voorzien dat de positieve mobiliteitsimpact maximaliseert en een negatieve impact minimaliseert, zowel op het vlak van openbare ruimte, van het milieu en de verkeersveiligheid.

Zo is het:

  • Verplicht dat elke voertuig op elk moment voldoet aan minimale technische voorschriften inzake veiligheid en comfort (bv. verlichting, spatborden, …). Kapotte fietsen moeten worden hersteld of verwijderd en gebruikers kunnen erop rekenen dat ze veilig onderweg zijn.
  • In bepaalde zones verboden om voertuigen achter te laten (bv. Grote Markt) of om te veel voertuigen op één plek op te stapelen (bv. aan stations). Zo blijft de publieke ruimte proper en toegankelijk voor iedereen.
  • Verboden om voertuigen in te zetten die gebruik maken van verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen. Zo wordt luchtvervuiling vermeden en geluidsoverlast beperkt.

De operatoren dienen binnen de 24 uur op te treden vanaf het moment dat ze op de hoogte zijn van een schending van de regels.

Indien een operator niet binnen de 24 uur reageert, zal de overheid het fietsdeelvoertuig verwijderen op kosten van de operator. Wanneer een operator systematisch nalaat om zijn verplichtingen na te komen, start de administratie een bemiddelingsprocedure op die uiteindelijk kan leiden tot boetes of zelfs een schorsing of intrekking van de vergunning.

Natuurlijk blijft elke gebruiker in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de wegcode bij het parkeren of verlichten van zijn deelfietsvoertuig, maar via een vergunningsbeleid worden de operatoren mee verantwoordelijk gehouden. De operator heeft er in dat geval alle belang bij om zijn deelfietssysteem zo te ontwerpen dat preventief heel wat problemen worden vermeden.

Het ontwerpkader voor vrije vloot deelfietsen is een Europese primeur en wordt de komende weken voor advies voorgelegd aan verschillende adviesraden en de operatoren die reeds actief zijn in Brussel of interesse hebben om te investeren in de Brusselse mobiliteit.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel