Ontwikkeling van de eerste Brusselse jeugdinstelling in het oude Victor Horta-internaat kan starten

Ontwikkeling van de eerste Brusselse jeugdinstelling in het oude Victor Horta-internaat kan starten

Het Brussels Gewest verleent een bouwvergunning na grondige aanpassing van de oorspronkelijke plannen. Het uiteindelijke project houdt rekening met de opmerkingen van buurtbewoners tijdens het openbaar onderzoek.

De eerste openbare instelling voor jeugdzorg/jeugdbescherming komt op de plaats van het oude Victor Horta-internaat. De plannen zijn sterk geëvolueerd sinds de eerste plannen, die in 2018 werden ingediend. Het aangepaste project houdt sterk rekening met de bestaande elementen. Zo zullen de bestaande gebouwen en tuinen worden gerenoveerd met respect voor het oorspronkelijke karakter. De site wordt ook aangepast om te voldoen aan de noden van de jongeren. 

“We creëren vandaag het Brussel van morgen. En in die stad moeten we letterlijk ruimte voorzien voor iedereen en voor alle functies die nodig zijn. We hebben een lange weg afgelegd met dite project, maar mogen fier zijn op het resultaat. De bestaande gebouwen blijven behouden en met veel respect gerenoveerd, net als de tuin,” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet

 

Minister van Jeugdzorg van de Federatie Wallonië-Brussel Valérie  GLATIGNY: “Doordat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de vergunning verleent, kunnen we dit project concreet maken. Het heeft drie doelstellingen: verschillende verouderde gebouwen saneren en restaureren, het park – een groene long in een dichtbebouwd stadsgebied – behouden en inrichten en tot slot een innovatief educatief project op poten zetten. Dankzij dit project krijgen jonge Brusselaars de kans om een educatief traject te doorlopen dat rekening houdt met hun behoeften en hun middelen. Op die manier kunnen ze opnieuw integreren in het familiale, sociale en maatschappelijke leven. We hebben ook rekening gehouden met de opmerkingen van de buurtbewoners, vooral qua veiligheid."

 

In 2017 besloot de regering van de Federatie Wallonië-Brussel om een openbare instelling voor jeugdzorg te vestigen in Brussel. De site van het oude Victor Horta-internaat, op de hoek Van Volxemlaan en Brusselsesteenweg, werd hiervoor als locatie gekozen. 

De werking van de instelling is vergelijkbaar met die van een internaat. Jongeren die er verblijven, zetten er de laatste stappen van hun re-integratietraject. Ze zullen bijvoorbeeld naar gewone scholen blijven gaan. Dit educatieve project is bedoeld om deze jongeren geleidelijk aan in de maatschappij te re-integreren en hen te helpen de maatschappelijke regels te respecteren. Doordat hun school, families en naasten dichtbij zijn, is de kans ook groter dat ze deze doelstelling halen. Gelijkaardige projecten in het buitenland hebben al aangetoond dat deze formule werkt.
In het centrum zal plaats zijn voor een 30-tal jongeren. Daarnaast zullen er ook vier appartementen in het project worden voorzien, om jongeren voor te bereiden op zelfstandig wonen.
Het project evolueerde sterk sinds de oorspronkelijke plannen die in 2018 werden ingediend.

Het nieuwe project houdt veel rekening met de bestaande gebouwen en de tuin. De open geest van het project wordt veel meer geïllustreerd in het aangepaste project met een open visie naar de stad toe en met een natuurlijke integratie in de buurt. Het grondig aangepaste project is het resultaat van een zeer constructieve samenwerking tussen Brussels staatssecretaris Pascal Smet, minister van de Franse gemeenschap Valérie Glatigny, en hun respectievelijke administraties: urban.brussels en de Federatie Wallonië-Brussel. 

In het nieuwe project zullen de twee bestaande gebouwen aan de straatzijde behouden blijven en grondig worden gerenoveerd. Het gebouw aan de Van Volxemlaan krijgt een uitbreiding. Die nieuwe constructie zal alle bestaande gebouwen en een nieuw, achterliggend gebouw met elkaar verbinden. In dat laatste gebouw komt een kleine sportzaal.

De ruimte tuin wordt grondig gerenoveerd. Zo worden de bomen en waterpartijen geherwaardeerd. Er komt ook een moestuin en een sportveld. Het project besteedt bovendien bijzondere aandacht aan de waterbeheersing.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Samy SIDIS Porte-parole, Cabinet de Madame Valérie Glatigny
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Samy SIDIS Porte-parole, Cabinet de Madame Valérie Glatigny
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel