Op weg naar efficiëntere stedenbouwkundige vergunningsprocedures

Op weg naar efficiëntere stedenbouwkundige vergunningsprocedures

Externe evaluatie van het huidige Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet, urban.brussels, City Tools en BDO stelden vandaag de externe evaluatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening voor die City Tools en BDO in opdracht van urban.brussels uitvoerden.

“Als we Brussel op een efficiënte en snelle manier willen laten evolueren richting een duurzame stad op mensenmaat moeten we onze procedures afstemmen op onze ambities. We constateren vandaag dat we regelmatig op de grenzen stoten van de huidige wetgeving. We lieten een externe evaluatie uitvoeren van deze huidige regelgeving om de procedures voor stedenbouw en ruimtelijke ordening efficiënter, kwalitatiever, transparanter en sneller te laten verlopen in de toekomst,” Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

Op basis van deze externe evaluatie zal een debat worden gevoerd en zullen voorstellen geformuleerd worden om de procedures aan te passen. Dit moet renoveren en (ver)bouwen in Brussel efficiënter, coherenter, kwalitatiever en sneller laten verlopen.

Bijgevoegd kan u het volledige rapport van City Tools en BDO vinden.

RAPPORT_BWRO (NL).pdf 2 MB RAPPORT_COBAT (FR).pdf 2 MB RAPPORT_BWRO_presentatie (NL).pdf 7 MB RAPPORT_COBAT_présentation (FR).pdf 7 MB

 

Story image
Story image

 

 

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel