Openbaar onderzoek voor de make-over van de Van Praetlaan en de Vuurkuislaan van start op 7 september

Openbaar onderzoek voor de make-over van de Van Praetlaan en de Vuurkuislaan van start op 7 september

Sinds enkele jaren vormt het Brussels Gewest grote belangrijke invalsassen om tot stadsboulevards. Een nieuwe stap in de uitrol van deze strategie is de heraanleg van de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan, de uitloper van de A12, in het noorden van de stad. De ambitie is deze belangrijke verkeersas te integreren in de stedelijke en landschappelijke omgeving, de levenskwaliteit voor de buurtbewoners te verbeteren, kwalitatief openbaar vervoer te aan te bieden met een tram die het Rogierplein zal verbinden met Neder-over-Heembeek, actieve mobiliteit te stimuleren en tegelijk de toegankelijkheid voor wagens en transport van goederen te vrijwaren.

De gewestelijke administraties Brussel Mobiliteit en urban.brussels en de stad Brussel werkten samen aan een project dat aan deze ambities tegemoet komt. Op woensdag 7 september gaat het openbaar onderzoek van start zodat Brusselaars feedback kunnen formuleren op dit voorstel.

Brussel Mobiliteit diende een bouwvergunning in voor de herinrichting van het 3 km lange gedeelte van de middenring (R21) tussen de Vilvoordsesteenweg aan het kanaal en de Dikke Linde rotonde, die de lanen verbindt met de A12. Het voorstel om hier een "parkway" te creëren gaat nu in openbaar onderzoek.

Brussel Mobiliteit, urban.brussels en de Stad Brussel werken in diezelfde visie ook samen aan de voorbereiding van een project voor het Brusselse stuk van de A12. In dit kader worden de toekomstige aansluiting van het Heizelplateau, de connectie met openbaar vervoer en overstapparkings en de verkeersstromen momenteel onderzocht.

“Sinds enkele jaren vormen we in het Brussels gewest op grote schaal stadsautostrades om in stadsboulevards. Nog niet zo lang geleden hebben we bijvoorbeeld de Generaal Jacqueslaan aangepakt door fietspaden aan te leggen, bomen te planten en een groene trambedding te voorzien. Nu staat een nieuw stuk van de “Middenring” op de planning. We werken samen aan een evenwichtig project met een comfortabele inrichting voor alle gebruikers zodat iedereen nog meer van onze prachtige stad kan genieten. Iedereen kan nu zijn of haar mening laten horen, zo werken we samen verder aan een stad op mensenmaat,” zegt Pascal Smet, Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw.

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken : "We starten met de heraanleg van de invalswegen van Brussel. We transformeren autosnelwegen tot intermodale stadsboulevards: vlot en bereikbaar voor alle modi, groener en leefbaarder voor alle bewoners. Zo maken we van Brussel een stad op mensenmaat."

"Dankzij de toekomstige reorganisatie van de wegen komt er nu nieuwe ruimte vrij voor de inwoners van Neder-Over-Heembeek. De extra publieke ruimte biedt nieuwe ontspanningsmogelijkheden voor gezinnen en bovendien zal de heraanleg ook leiden tot minder overlast door het autoverkeer. Deze heraanleg kadert dus perfect in ons 10 minute stad project,” voegt Burgemeester van Brussel, Philippe Close, toe.

 

Dit project is verankerd in de filosofie van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move en beantwoordt aan de gezamenlijke ambities van het Gewest en de Stad Brussel om de as te hertekenen om zo de leefomgeving van de inwoners van Neder-Over-Heembeek te verbeteren en de zachte mobiliteit te versterken.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het project niet ten koste gaat van de pendelaars en de bewoners van de noordelijke rand van Brussel: de verkeerscapaciteit blijft behouden. De snelheid van het verkeer wordt verlaagd, maar doordat er minder verkeerslichten zullen zijn zal men toch vlot rijden. De mobiliteit wordt ook versterkt door een beveiligde fietsroute: een belangrijke schakel in de GEN-fietsroute die de fietspaden van het kanaal met elkaar verbindt.

Het project dat momenteel het voorwerp uitmaakt van een openbaar onderzoek bestaat uit het samenvoegen van de twee verkeersrichtingen op dezelfde weg, de Van Praetlaan, waardoor grote delen van de groene ruimte vrijkomen. Na de voltooiing van het project zullen de bewoners van de Vuurkruisenlaan hun ramen kunnen openen en van hun terras kunnen genieten: ze zullen op een wandelpad uitkijken in plaats van op een drukke verkeersader.

Dit wandelpad vormt een schakel die de paden van de gewestelijke groene wandeling en een reeks parken en groene ruimten met elkaar verbindt: de tuinen van het Chinees Paviljoen, het Park van Laken, het Park van Ossegem, de Neptunusfontein, de Koninklijke Serres en de Japanse Toren. Om het parcours van de parkway te versterken, zijn pleintjes voorzien aan weerszijden van het Park van het Chinees Paviljoen, aan het station De Wand en aan de Araucarialaan.

Het project omvat ook de bouw van een markante voetgangers- en fietsersbrug zodat het parkpad de middenring kan overbruggen.

Via de voetgangers- en fietsersbrug kunt u de rotonde van Dikke Linde oversteken over de verkeersaders.

Wat het parkeren betreft verandert er weinig. Er verdwijnen slechts een tiental plaatsen. Rond de niet gereglementeerde zones langs de parken verdwijnen er plaatsen, terwijl de herinrichting van de lokale weg aan de Vuurkruisenlaan nieuwe plaatsen voor omwonenden voorziet, en de 36 plaatsen langs de R21 compenseert.

Dit parkway project werd bedacht en ontwikkeld samen met het project voor de nieuwe tram 10 van de MIVB. Hierdoor kon een hinderlijke kruising worden vermeden van de nieuwe tramlijn met het autoverkeer richting de A12. Gebruikers van de overstaphalte Heembeek, en de haltes Araucaria en Braambosjes krijgen voortaan een uitzonderlijk comfort wat betreft ruimte, omgeving en toegankelijkheid.

Wat betreft milieu en stedenbouw moet het project een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte, veiligheid, lawaaibestrijding, regenwaterbeheer, bodemverarming, biodiversiteit, enz.

In de praktijk: het openbaar onderzoek van het project vindt plaats van 7 september tot 6 oktober. De overlegcommissie vindt plaats op 26 oktober in de Stad Brussel. Meer informatie via: https://www.brussel.be/dossiers-onderworpen-aan-openbaar-onderzoek-openbare-raadpleging

 

 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel