Oproep tot kandidatuur werkgroep dekolonisatie

Oproep tot kandidatuur werkgroep dekolonisatie

Dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel

Op initiatief van Pascal Smet, staatssecretaris bevoegd voor Erfgoed en Stedenbouw, lanceert urban.brussels een oproep tot kandidatuur voor de werkgroep rond dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel. "Het is hoog tijd dat we ons koloniaal verleden onder ogen zien. Brussel is een kosmopolitische stad zonder dominante cultuur. Vele Brusselaars hebben een gemeenschappelijk verleden, maar hebben vooral een gezamenlijke toekomst. Deze oproep zal ervoor zorgen dat het debat op een serene en inclusieve manier plaatsvindt tussen verschillende experten uit het middenveld, de wetenschap en de diaspora. Apart van de voorstellen en het actieplan van de werkgroep, bekijk ik de mogelijkheden voor een dekolonisatiemonument in onze hoofdstad." verklaart Pascal Smet (one.brussels). 

Eerder maakte de staatssecretaris, Pascal Smet, bekend dat hij een voorstel zou indienen bij de Brusselse regering voor het opstarten van een werkgroep die zich zou buigen over de dekolonisatie van de openbare ruimte in Brussel. Intussen worden er meerdere acties ondernomen zowel op federaal als op regionaal niveau. Daarom zal de werkgroep ook rekening houden met conclusies die worden voorgelegd tijdens deze commissies.

De taak van de Brusselse werkgroep zal bestaan uit het opstellen van een tussentijds verslag en deze voorleggen aan de Brusselse regering voor het einde van 2020. Daarna volgt er een eindrapport in 2021. In dit verslag moeten concrete maatregelen en een actieplan worden voorgesteld die op korte- en lange termijn kunnen worden uitgevoerd.

De kandidaten moeten aan de hand van een motivatiebrief en een curriculum vitae kunnen aantonen dat ze kennis en expertise hebben binnen de verschillende domeinen die relevant zijn voor de werkgroep. Zoals, onder meer, de Burundese-, Congolese- en Rwandese diaspora, Erfgoed, koloniaal verleden, dekolonisatie, wetenschappelijke studies in kader van het onderwerp, enz.

Bij de selectie van urban.brussels zal er speciale aandacht worden besteed aan diversiteit in de brede zin. De werkgroep zal bestaan uit 10 à 20 leden.

Geïnteresseerden kunnen zich voor 7 september 2020 aanmelden via mail (staff@urban.brussels) of per post (Urban – Algemene Directie, 11-13 Kunstberg, 1000 Brussel).

Meer info vind je hier

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel