Overleg tussen de ministers van mobiliteit over de mobiliteit en toegankelijkheid van Brussel

Maandag 1 februari 2016 — Brussels minister Pascal Smet heeft zijn collega-ministers van mobiliteit uitgenodigd voor een overleg over de mobiliteit en toegankelijkheid van de hoofdstad. De bereikbaarheid van Brussel is namelijk een zaak die iedereen aanbelangt. 

Doel van het overleg is om tot een concrete en constructieve samenwerking te komen die de toegankelijkheid van Brussel gevoelig kan verhogen. 

Het overleg zal plaatsvinden na de krokusvakantie op het kabinet van de minister. 

Tijdens het allerlaatste overlegcomité had de federale minister die bevoegd is voor Beliris aangegeven dat hij ook interesse heeft hierin. 'Een goede samenwerking tussen federaal en de Gewesten is inderdaad belangrijk. Daarom heb ik ook minister Reynders uitgenodigd'.