Pakket aan begeleidende maatregelen voor zomersluiting Leopold II-tunnel

De Brusselse Regering keurde gisteren het pakket aan begeleidende maatregelen goed voor de zomersluiting van de Leopold II-tunnel. Deze zal gedurende de maanden juli en augustus volledig afgesloten worden in het kader van een grondige renovatie. De begeleidende maatregelen houden onder meer een verhoging van het aanbod van het openbaar vervoer in, een verminderde toegang voor automobilisten op de Keizer Karellaan om de doorstroming in de stad en de druk op de woonwijken beheersbaar te houden, maatregelen om fietsen te stimuleren en een uitgebreide communicatiecampagne naar bewoners, handelaars, bedrijven en pendelaars.

De Leopold II-tunnel wordt vanaf 1 mei gerenoveerd. Tijdens het jaar zal de tunnel enkel afgesloten worden in de nachten van zondag tot en met donderdag. Overdag en tijdens de weekendnachten blijft de tunnel op zijn maximale capaciteit open. Om het asbest uit de tunnel te halen en zware renovatiewerken aan de rijweg uit te voeren zal de tunnel drie zomers op rij tijdens de vakantiemaanden juli en augustus volledig worden afgesloten. Hoewel het verkeer tijdens de zomer minder druk is, mag de impact van de tunnelsluiting niet onderschat worden. Daarom heeft de Brusselse Regering een pakket aan begeleidende maatregelen goedgekeurd om het verkeer in goede banen te leiden.

“De boodschap die we geven is eenvoudig: Brussel blijft bereikbaar, maar pas uw verplaatsingsgedrag aan omwille van de tunnelsluiting. Kom bijvoorbeeld met het openbaar vervoer: het aanbod van trein, tram, bus en metro wordt versterkt. Woon je op minder dan 7 kilometer van je werk neem dan de fiets. Plan indien dat kan je werkdag anders in door bijvoorbeeld thuis te werken. En voor wie echt niet anders kan dan met de auto komen: doe aan carpooling en volg de omleidingen via de A12 of de Industrielaan”, aldus Brussels Minister voor Mobiliteit Pascal Smet.

Om de doorstroming op de Keizer Karellaan en op de Leopold II-laan te verzekeren en de impact van het inkomende verkeer op de woonwijken beheersbaar te houden wordt de toegang tot de Keizer Karellaan beperkt tot 1 baanvak voor normaal verkeer. Verkeerslichten worden maximaal aangepast om de doorstroming te verbeteren. Er komt ook een busbaan die toegankelijk zal zijn voor moto’s en de hulpdiensten, en een apart bi-directioneel fietspad. Het verkeer rond het Elisabethpark en de Basiliek van Koekelberg wordt gedurende de twee maanden op 1 richting gezet. Dit moet de doorstroming verbeteren en het sluipverkeer in de wijken errond vermijden. Wanneer de tunnel terug opengaat in september zal de situatie terug ingericht worden zoals vandaag.

Voor inkomend verkeer zullen specifieke omleidingen voorzien worden. Verkeer voor het noorden van Brussel zal worden omgeleid via de A12, voor het zuiden via de Industrielaan. Voor het uitgaand verkeer zal ook de Ninoofsesteenweg als alternatief worden gecommuniceerd.

Om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om op een andere manier naar Brussel te komen hebben de drie openbare vervoersoperatoren (De Lijn, De NMBS en de MIVB) hun aanbod tijdens de zomer verhoogd, zowel op vlak van capaciteit als op vlak van frequentie. Daartoe is ook een protocolakkoord afgesloten met het Vlaams Gewest dat een operationele samenwerking tussen de verkeerscentra voorziet.

“Concreet wil dit zeggen dat heel wat bus-, trein-, tram en metrochauffeurs zich tijdens de zomer zullen inzetten om iedereen te vervoeren. Er is de afgelopen maanden en weken heel constructief samengewerkt met Vlaanderen en met federaal. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, daarvoor ben ik erkentelijk”, aldus Pascal Smet.

De afgelopen maanden is ook intensief overlegd met de Brusselse gemeenten en politiezones. Dat overleg wordt verdergezet; er komt ook een specifiek begeleidingscomité voor de gemeenten waar lokale mobiliteitsmaatregelen zullen besproken en bestudeerd worden met de studiebureaus aangesteld door het Gewest. Zo zal ook met de Stad Brussel overlegd worden voor het gebruik van Parking C als P+R met een aansluiting op de metro.

Tot slot komt er een grootscheepse communicatiecampagne. In eerste instantie zal deze zich richten naar de bewoners en handelaars in de werfzone. Samen met o.m. BECI, VOKA en andere partners zullen ook de bedrijven ingelicht worden. En in juni volgt een uitgebreide mediacampagne voor de pendelaars in samenwerking met de mobiliteitsorganisaties.

De verkeerscentra zullen de situatie gedurende de zomer continu opvolgen en waar nodig worden maatregelen bijgestuurd. Na de zomer volgt een uitgebreide evaluatie in samenwerking met de gemeenten en het Vlaams Gewest ter voorbereiding van de zomer 2019.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel