Palestina nieuwe prioritaire regio voor Brusselse ontwikkelingssamenwerking

Palestina nieuwe prioritaire regio voor Brusselse ontwikkelingssamenwerking

Bezette gebieden toegevoegd aan projectoproep Zuid 2023

De Brusselse regering heeft het voorstel van Staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking Pascal Smet goedgekeurd om de bezette Palestijnse gebieden als nieuwe prioritaire regio van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking te kiezen. Bovendien wordt het Gouvernement Ramallah  & Al-Bireh de lokale partner en ondertekenaar van het toekomstige ontwikkelingssamenwerkingsakkoord.

Deze beslissing kwam er na een raadpleging met het bij dit thema betrokken maatschappelijk middenveld en na de verkennende missie die in juni 2022 in Ramallah en Oost-Jeruzalem doorging.

"De ontwikkeling van de bezette Palestijnse gebieden ondersteunen is voortaan een prioriteit voor het Brussels Gewest. Tijdens het recente verkennende bezoek kon ik de plaatselijke werkelijkheid en noden vaststellen. Ik heb gezien dat we er een rol te spelen hebben. Vanaf 2023 gaan we verenigingen steunen die ontwikkelingssamenwerkingsprojecten opzetten. Ik vind het namelijk belangrijk dat de Europese hoofdstad een boodschap van solidariteit met de Palestijnen stuurt en ervoor kiest om de Palestijnen hierin te bij te staan,” verklaart Pascal Smet.

Binnen de Brusselse regelgeving komen enkel prioritaire regio’s in aanmerking voor de financiering van ontwikkelingssamenwerkingsintiatieven. Met de toevoeging van de bezette gebieden komt het totaal daarvan op vijf te staan, namelijk Rabat-Salé-Kénitra in Marokko, Paramaribo in Suriname, Chennai in India, Kinshasa in de DRC en Palestina.

De akkoorden met Chennai en Paramaribo lopen dit jaar af.

Van bij het begin van dit jaar wordt de regelgeving over de jaarlijkse projectoproep voor initiatieven in ontwikkelingslanden - de projectoproep “Zuid” - aangepast opdat ook projecten in Palestina in aanmerking komen voor eventuele financiering.

Via Brussels International financiert deze projectoproep één keer per jaar ontwikkelingsprojecten in de partnerregio’s van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. De door de FOD Buitenlandse Zaken erkende organisaties van het Belgische maatschappelijk middenveld kunnen een projectfinanciering tussen 50.000 en 125.000 euro aanvragen. De andere, niet-erkende, vzw’s komen in aanmerking voor een projectfinanciering tussen 10.000 en 25.000 euro.

Ramallah is de administratieve hoofdstad van de Palestijnse Autoriteit en is de thuisbasis van de officiële instellingen: de regering, de ministeries en de residentie van president Mahmoud Abbas. Er zijn ook veel internationale organisaties (OMM’s, ngo’s, non-profitorganisaties, enz.) en diplomatieke posten gevestigd.

Met Ramallah, Al-Bireh en Beituniya telt het gouvernement drie belangrijke, vlakbij elkaar gelegen steden die te maken krijgen met stedelijke uitdagingen in sectoren binnen de bevoegdheden van het Brussels Gewest en die ook de uitdagingen van Brussel weerspiegelen. De ontwikkelingssamenwerking zou kunnen werken in domeinen zoals het ondernemerschap van vrouwen en jongeren, stadslandbouw, stedelijke veerkracht in de ruime betekenis, de ontwikkeling van de diensten- en horecasector, alsook van de bouwsector voor milieubehoud, afvalbeheer... Ramallah is overigens een naar buiten gerichte, kosmopolitische stad.

.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel