Parkeerplaats-terrassen verlengd tot september 2024

Parkeerplaats-terrassen verlengd tot september 2024

Terrassen op parkeerplaatsen toegestaan tot inwerkingtreding nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

De parkeerplaats-terrassen mogen tot in september 2024 blijven staan als ze aan bepaalde richtlijnen voldoen. Dat heeft de Brusselse regering beslist op voorstel van staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet. Deze voorlopige terrassen werden in april 2021 goedgekeurd in de context van de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan voor de horecasector.

"Restaurants en cafés kunnen hun terrassen op parkeerplaatsen behouden. Ik ben blij dat ik hen dit geweldige nieuws kan brengen. Deze terrassen zijn een belangrijke inkomstenbron geworden. Bovendien heeft hun plaats op de openbare weg ook aangetoond hoe levendig de stad wordt als inwoners en niet auto’s de nodige ruimte krijgen. Ik wil dat uiteraard permanent maken in de nieuwe versie van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. ” verklaart Pascal Smet.

Dit is niet alleen uitstekend nieuws voor de Brusselse horeca-uitbaters, maar ook voor iedereen die graag een terrasje doet! De opeenvolgende corona- en energiecrisis treffen de restaurants en cafés hard. We zetten een waaier van economische hulp op om ze te ondersteunen. Het is ook een echte troef voor de uitbaters en voor de gezelligheid van ons Gewest,” zegt staatssecretaris bevoegd voor de Economische Transitie Barbara Trachte.

Voor een groot deel van de sector zijn deze terrassen een zegen voor de zichtbaarheid en de omzet. In deze moeilijke tijden was dat echt een noodzaak. Er was een sterke vraag vanuit onze federatie om deze terrassen een stabiel en lang leven te geven," verklaarde een tevreden Ludivine de Magnanville, voorzitster van de Brusselse horecafederatie

 

De richtlijnen omkaderen de plaatsing van de terrassen in de openbare ruimte. Ze voorzien onder bepaalde voorwaarden een vergunningsvrijstelling voor terrassen op parkeerplaatsen tussen 1 april en 31 oktober en/of tijdens de eindejaarsfeesten.

Deze stedenbouwkundige regelgeving wordt vastgelegd door het BWRO, de GSV, het besluit van geringe omvang en de omzendbrief van 2 april 2021 betreffende het vrijstellingsprincipe voor de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor de inrichting of wijziging van de openbare ruimte en de voorlopige proefaanleg van wegen.

Aangezien deze richtlijnen op 31 december 2022 aflopen, was het belangrijk om de sector met de eindejaarsfeesten in het achterhoofd in te lichten over de verlenging ervan. De richtlijnen bieden een helder kader voor alle betrokkenen, ondersteunen de horecasector en omkaderen de kwaliteit van de terrassen. Flexibiliteit en duurzaamheid staan daarbij centraal.  Bovendien wordt controle van de horecaterrassen in de openbare ruimte zo gemakkelijker en dragen ze bij aan de gewestelijke doelstelling om het aantal parkeerplaatsen op de openbare weg onder de 200.000 te brengen.

De regering heeft dan ook beslist om ze tot in september 2024 te verlengen, de verwachte periode van inwerkingtreding van de nieuwe GSV.

 

 

Meer info over de richtlijnen via:
https://urban.brussels/nl/news/vade-mecum-richtlijnen-horecaterras-in-de-openbare-ruimte-2021-2022

 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel