Pascal Smet investeert in Brussels erfgoed

Brussels minister Pascal Smet, bevoegd voor cultuur, jeugd, sport en stedelijk beleid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verhoogt het budget voor de Brusselse Museumraad van 68.000 euro naar 100.000 euro. Ook voor het AMVB maakt hij 32 000 euro extra vrij.

“In een diverse stad als Brussel kan erfgoed mensen verbinden. We geven de Brusselse erfgoedsector een stevige impuls met bijna 70.000 euro extra aan middelen. Deze inhaalbeweging versterkt twee organisaties die op een innovatieve manier met erfgoed omgaan, zodat zij nog beter kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen zoals de stijgende nood aan archiefruimte en tegelijk digitalisering van collecties, publiekswerking en diversiteit,” zegt Pascal Smet.

De Brusselse museumraad zal het extra geld besteden om meer adolescenten (12-18 jaar) te bereiken en aan het laagdrempeliger maken van musea, voor verschillende doelgroepen.. Zowel het publiek dat musea bezoekt, als de collecties meer divers maken zijn prioriteiten voor de Brusselse Museumraad. Vernieuwende tools en programmatie op maat van jongeren en inclusie op vlak van bezoekers moeten van de musea open huizen maken in de diverse stad die Brussel is.

“Wij zijn erg blij met de extra steun, dit biedt ons de kans om in te spelen op nieuwe noden, die er bijvoorbeeld tien jaar geleden niet waren, zoals digitale communicatie. Bovendien krijgen we zo de ruimte om te verdiepen en te vernieuwen, bijvoorbeeld door ons meer in te zetten voor inclusie en adolescenten beter te kunnen bereiken en betrekken,” zegt directeur van de Brusselse Museumraad Pieter Van der Gheynst.

Ook voor het AMVB verhoogt de minister het budget met 32.000 euro vanuit dezelfde invalshoek om nieuw publiek te betrekken en drempelverlagend te werken, voor erfgoed dat mee is met de tijd en om in te spelen op digitalisering. 

“Dankzij deze subsidies kan het AMVB nog meer inzetten op de ondersteuning van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen bij hun archiefzorg. Door middel van plaatsbezoeken, vormingen en richtlijnen kan de duurzame bewaring van deze collecties beter verzekerd worden. Zeker bij digitaal archief is het noodzakelijk om proactief op te treden en voor de overdracht maatregelen te nemen,” aldus het AMVB.

Met deze subsidies zet het AMVB de collectie dynamisch in om structureel uit te reiken naar verschillende doelgroepen met trajecten op maat die de maatschappelijke relevantie van het erfgoed benutten. Naast tentoonstellingen zoals VELOMUSEUM.brussels zet het AMVB ook in op het betrekken van de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het mee-maken van deze rijke en diverse collectie door actief informatie, verhalen en expertise te delen en van elkaar te leren.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel