Pascal Smet kiest voor vernieuwing en voor Brussel bij kunstensubsidies

Toekenning anderhalf miljoen euro

Vrijdag 18 maart 2016 — Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kent op initiatief van Pascal Smet, bevoegd voor cultuur, bijna 1,5 miljoen euro toe aan zo’n 60 Brusselse kunstorganisaties. De VGC subsidieert kunstorganisaties actief in diverse disciplines voor hun jaarwerking. Dit gebeurt op basis van adviezen van de advieswerkgroep kunsten. In lijn met de beleidsnota is er naast het ondersteunen van enkele gevestigde waarden aandacht voor jonge kunstenaars, experiment en een sterke link met Brussel en grootstedelijke thema’s.  

‘De VGC beschikt niet over de grootste budgetten maar staat wel zeer dicht bij de kunstenpraktijk in de stad,’ zegt Pascal Smet. ‘Ze moet impulsen geven aan wat groeit en bloeit in de stad. Eerst en vooral willen we natuurlijk sterk artistiek werk ondersteunen. Maar daarbovenop zetten we in op jong talent en nieuwe samenwerkingsverbanden. Ik denk dan aan gezelschappen en kunstenwerkplaatsen als Action Scénique, Robin, LAbau of Q-O2.’

Evengoed worden kunstenaars ondersteund die inspelen op de groeiende diversiteit en complexiteit van Brussel. Plus Tôt te Laat neemt de stad en haar uitdagingen als onderwerp van de werking, het muzikantencollectief Choux de Bruxelles heeft veel aandacht voor diversiteit in aanbod en bereik. Er worden ook opnieuw extra middelen vrijgemaakt voor Globe Aroma, als teken van de appreciatie voor hun inspanningen om vluchtelingen te laten proeven van cultuur én om het artistieke talent onder hen een podium te geven. Een van de grote uitdagingen voor kunstenaars in Brussel blijft de zoektocht naar ruimte. Dat ze daarbij inventief te werk gaan bewijzen werkingen zoals Overtoon, Constant en Jubilee die sinds vorig jaar samen met een zestigtal andere kunstenaars een verdieping van de WTC1 toren innemen.

Brussel is een kunst- en cultuurstad. Maar dat zal ze alleen blijven als het ontluikende artistieke talent in de stad kansen krijgt. ‘Cultuurbudgetten staan vandaag onder druk. We kunnen niet blijven herhalen dat cultuur het succes van steden bepaalt zonder daar ook de nodige ondersteuning aan te koppelen. Nadat we bij de begrotingsopmaak al een half miljoen extra middelen vrijmaakten voor kunst en cultuur, geeft de VGC met deze subsidies opnieuw extra impulsen aan kunstenaars in Brussel,’ besluit Pascal Smet.