Pascal Smet lanceert twee open calls voor kunstenaarsateliers- en residenties

Pascal Smet lanceert twee open calls voor kunstenaarsateliers- en residenties

Vorige maand maakte Pascal Smet de resultaten van een studie van kunstenaarscollectief Level Five naar de ateliernoden van kunstenaars in Brussel bekend. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de kunstenaars geen eigen plek heeft en van thuis uit werkt. De nood aan kwalitatieve en betaalbare ateliers in Brussel is groot.

Taskforce Plan Atelier

Op initiatief van Collegelid Pascal Smet kwam de Taskforce Plan Atelier deze maand voor het eerst samen, in een brede samenstelling op zowel gewestelijk als gemeentelijk niveau en met een vertegenwoordiging van de kunstensector zelf. Tijdens dit eerste overleg presenteerde Level Five de resultaten van hun onderzoek en werden ieders mogelijkheden besproken. Een voorstel tot rolverdeling en stappenplan lag op tafel. Op deze positieve energie zullen de verschillende overheden verder werken. Intussen lanceert Pascal Smet de eerste open calls voor ateliers en residenties.

Gaillait 80

Het Schaarbeekse kunstenaarsatelier in de Gallaitstraat 80 staat opnieuw ter beschikking van kunstenaars of kunstenorganisaties die willen instaan voor het beheer en de invulling ervan. In het gebouw zijn vijf ruimtes voor een atelier, een studio voor een residentie en een ontvangst- en presentatieruimte. De gekozen kunstenaars nemen hun intrek in het huis tot eind 2025.

De oproep is gericht aan kunstenaars en kunstenorganisaties die al minstens drie jaar actief zijn in (onder meer) het Nederlandstalige kunstenveld in het Brussels Gewest. Bedoeling is om de deuren zoveel mogelijk open te zetten voor andere kunstenaars en organisaties en internationale residenties, voor jongeren uit de buurt en lokale partners zoals de buren van gemeenschapscentrum De Kriekelaar.

Zomerresidenties GC’s

Net als de voorbije jaren nodigen de 22 Brusselse gemeenschapscentra (N22) en de kunstenwerkplaats kunstenaars uit om hun ruimtes deze zomer te gebruiken als werkplek. Dit jaar is daar door de onzekerheden die de pandemie met zich mee brengt, opvallend meer nood aan. De afgelopen drie jaar kregen 75 kunstenaars of collectieven een plek in 18 gemeenschapscentra waardoor er meer dan 7000m2 aan ruimte tijdelijk ter beschikking kwam. Deze zomer kan je gedurende maximaal vier weken in 30 verschillende zalen terecht in gemeenschapscentra verspreid over het hele Brusselse Gewest. De voorkeur gaat naar startende artiesten uit alle disciplines. Op het einde van de zomer neemt De Kunstenwerkplaats enkele residenten mee in een opvolgtraject.

“Veel van onze artiesten en kunstenaars zijn op zoek naar een geschikte atelierruimte. We stellen het patrimonium van de VGC daarom zoveel mogelijk ter beschikking van kunstenaars. Zo zorgen we ervoor dat Brussel één van de artistieke hotspots in de wereld is én blijft. Als we Brussel culturele hoofdstad willen noemen in 2030, moeten we hen vandaag blijven ondersteunen en kansen geven,” zegt Pascal Smet.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel