Pascal Smet maakt 220.000 euro extra vrij voor Brusselse organisaties

Investeren in ontmoeting, kunstenaars, en jongeren

Op het einde van dit kalenderjaar maakt Brussels minister Pascal Smet, bevoegd voor cultuur, jeugd, sport en stedelijk beleid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), 220.000 euro vrij voor Brusselse organisaties.

De meeste van de organisaties worden voor het eerst ondersteund door de VGC zoals Micromarché voor de versterking van haar socio-culturele activiteiten, Volta voor repetitieruimte en begeleiding van jongeren en Vincent Kompany’s BX Youth club voor de verdere uitbouw van de community.

Verder krijgen enkele andere organisaties die reeds ondersteund worden, extra impulsen voor investeringen of nieuwe projecten.

"De VGC is een overheid met beperkte middelen, maar door duidelijke keuzes te maken, kunnen we de mensen en organisaties ondersteunen die de Brusselaars dichter bij elkaar brengen en verbinden," zegt Brussels minister Pascal Smet.

Concreet vertaalt zich dat in extra middelen voor volgende organisaties:

Anderlecht Tennis – 60.000 euro

De club wil één van de buitentennisterreinen omvormen tot 3 padelterreinen. De racketsport ‘padel’ vindt zijn oorsprong in Mexico en is vandaag wereldwijd een opmars bezig. Het is een unieke mix van tennis, squash en tafeltennis die men in een glazen box op een ondergrond van kunstgras speelt. De sport is toegankelijk voor jong en oud omdat ze makkelijker is dan de andere racketsporten. Anderlecht Tennis zal aan democratische prijzen ‘Start to Padel’ organiseren met initiatielessen voor jong en oud.

Les Gazelles de Bruxelles – 35.000 euro

Les Gazelles de Bruxelles is een socio-sportieve organisatie die via joggen kansengroepen versterkt. Les Gazelles is ontstaan vanuit een partnerschap tussen organisaties die actief zijn rond armoedebestrijding, integratie, inburgering en sport en richt zich op een diverse groep van kwetsbare personen. De werking werd in het verleden reeds voor projecten ondersteund vanuit de VGC, maar krijgt nu een jaarlijkse subsidie van 35.000 euro toegekend.

Volta – 30.000 euro

VOLTA ondersteunt jonge artiesten. De organisatie beschikt over 12 repetitieruimtes in Anderlecht. Beginnende kunstenaars kunnen tegen een schappelijke prijs een ruimte huren. VOLTA organiseert workshops rond onder meer songwriting en het gebruik van een PA-systeem. VOLTA begeleidt jongeren vanaf het schrijven van een lied tot en met het producen en performen en biedt podiumkansen aan beginnende bands. VOLTA verspreidt ook een open oproep naar groepen binnen Brussel die op zoek zijn naar een residentieruimte en ondersteuning. Tijdens een residentie van 3 maanden krijgt elke groep een productiebudget van 5.000 euro en worden interne toonmomenten georganiseerd.  

BX Brussels Youth – 25.000 euro

Door de beperkte financiële mogelijkheden van hun publiek, kiest BX Brussels Youth ervoor om de goedkoopste voetbalclub in Brussel te zijn. Bij een doorsnee Brusselse voetbalclub, bedraagt het lidgeld 450 euro per seizoen. De jeugdleden van BX Brussels Youth betalen een jaarlijkse bijdrage van 250 euro. Indien nodig en op vraag kan het lidgeld in verschillende stappen betaald worden. Voor families voor wie deze bijdrage te zwaar is, heeft BX Brussels Youth een “sociaal fonds” opgericht waardoor leden één seizoen kunnen trainen en spelen voor 75 euro. BX Brussels Youth is naast een sportieve ook een sociale organisatie die kansen creëert door te werken rond gezondheid, sociale cohesie, cultuur, meertaligheid, opleiding en werk. De communitywerking van BX Brussels Youth wordt georganiseerd onder 4 pijlers: BX Polyglot (initiatieven rond de Nederlandse taal), Peer (sociale werking, vrouwen- en vrijwilligerswerking, evenementen), BX Connect to Work (aandacht voor huiswerk en studentenwerk) en BX Culture (brug naar dans, graffiti, labowerking, …).

Micro Marché – 25.000 euro

Micro Marché vzw is een creatieve, stedelijke netwerkorganisatie die een plek biedt aan micro-initiatieven voor de ontwikkeling van en het experimenteren met hun projecten. Sinds eind 2016 heeft de vzw de site van Recy-K aan het kanaal in Anderlecht als thuisbasis en biedt er infrastructuur aan via onder andere Microspaces (voor start-ups en kleine organisaties), Showroom (voor events, netwerking, socio-culturele projecten, …) en Micro Factory (een makerspace/fablab). Micro Marché wil een inspirerende ontmoetingsplek zijn voor organisaties, leden, partners en bezoekers. Het initieert/ondersteunt/werkt samen aan participatieve DIY- (buurt)projecten en culturele en vrijetijdsactiviteiten. De vzw werkt sinds eind 2013 zonder subsidies. Met deze nieuwe subsidie kan Micro Marché haar sociaal culturele werking optimaliseren.

Growfunding – 20.000 euro

Growfunding is een Brussels sociaal-innovatief platform dat reward based crowdfunding (donaties met beloning) inzet als een hefboom voor ontkiemende (stads)projecten. De VGC ondersteunt deze vzw met een jaarlijkse werkingssubsidie van 50.000 euro voor de uitvoering van de meerjarenovereenkomst die loopt van 2017 tot en met eind 2019. Om de (intense) begeleiding van projecten van Brusselse jongeren verder te kunnen opvolgen, werd 20.000 euro vrijgemaakt.

Circus Zonder Handen – 25.000 euro

Circus Zonder Handen is een sociaal inclusieve circusschool. Met een bijkomende subsidie kan Circus Zonder Handen zich inschrijven in het nieuwe circusdecreet.

 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Communicatiemedewerker, Kabinet Minister Pascal Smet
Damiaan De Jonge Communicatiemedewerker, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel