Pascal Smet roept de EU op om steden te laten investeren in hun toekomst

Vandaag sprak Pascal Smet, Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken in het Europees Parlement over de noodzaak voor investeringen in openbaar vervoer en infrastructuur.

Terwijl de Europese Commissie voortdurend pleit voor meer investeringen voor jobs en economische groei, zijn de budgettaire en boekhoudingsregels te streng volgens de Minister. “De Europese Commissie spreekt zichzelf tegen. Het pleit voor investeringen maar maakt die onmogelijk met hun eigen regels. Eurostat regels verplichten ons om grote investeringsprojecten in één boekhoudkundig jaar in te schrijven. Dat is absolute nonsens. Waarom kunnen we, net zoals de private sector, de kosten niet spreiden over een aantal jaar, in lijn met de investeringen? Als we investeren in een metrolijn, dan is dat voor 100 jaar, niet voor 1 jaar,” zegt Pascal Smet. De Minister benadrukt wel dat hij niet vraagt om onverantwoord publiek geld uit te geven en schulden te maken, maar wil dezelfde regels als de private sector kan hanteren.

“Hier zit een duidelijke ideologische agenda achter voor meer privatisering en publieke investeringen te beperken. Europese regels straffen lokale overheden en steden die in infrastructuur en openbaar vervoer willen investeren. Mensen die pro-Europees zijn begrijpen dit niet en haken af omdat de EU geen voeling lijkt te hebben met wat er leeft,” zegt Pascal Smet.

“Commissaris Katainen en de Europese Commissie zeggen hier al twee jaar lang over na te denken. We hebben geen werkgroepen meer nodig. Het is tijd om in actie te schieten en steden te laten investeren in hun toekomst,” aldus de minister. Pascal Smet riep het Europese Parlement en alle betrokken steden op om de Europese Commissie aan te zetten tot meer flexibiliteit.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel