Pascal Smet verdubbelt budget voor aanleg afgescheiden fietspaden

Dinsdag 27 januari 2015 — De laatste tien jaar is het aantal fietsers in Brussel toegenomen. “Fietsen in Brussel zit duidelijk in de lift, maar om van onze stad een echte fietsstad te maken, moeten we nog een versnelling hoger schakelen”, zegt Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet. Hij verdubbelt daarom het budget voor de aanleg van fietspaden in 2015 naar 12 miljoen euro.

Naar aanleiding van het fietscolloquium dat vandaag plaatsvindt in Brussel, worden de cijfers van de jaarlijkse fietstellingen bekendgemaakt. Vier maal per jaar, gedurende een uur, op 26 verschillende plaatsen worden de Brusselse fietsers geteld. In 2014 werden daarbij gemiddeld 204 Brusselse fietsers per uur geteld, daar waar in 2013 nog 158 fietsers per uur voorbijreden. “Dit is goed nieuws maar we moeten deze cijfers wel kritisch bekijken,” meent Smet. “Het gaat om heel punctuele tellingen die afhankelijk zijn van externe factoren zoals weersomstandigheden en bovendien niet het volledige plaatje tonen van de fietsers in Brussel.” Minister Smet wil de fietsstromen in Brussel daarom beter in kaart brengen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën.  

Algemeen gezien zijn de resultaten positief, maar in 2011, 2012 en 2013 stagneerde het aantal fietsers wel. We moeten dus waakzaam zijn en inspanningen blijven doen om meer mensen op de fiets te krijgen. Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet wil daarom het Brussels fietsbeleid versterken en verdubbelt het budget voor de aanleg van fietspaden van 6 miljoen euro in 2014 naar 12 miljoen euro in 2015. Dit geld zal geïnvesteerd worden in de aanleg van veilige afgescheiden fietspaden. De kleine ring zal over de hele lengte een afgescheiden fietspad krijgen en er komt een netwerk van fietsinvalswegen naar de vijfhoek. Binnen de kleine ring komen er enkele belangrijke fietsassen in het kader van het autovrij maken van de centrale lanen. Ten slotte komen er meer kruispunten waar fietsers bij rood licht rechtsaf mogen. Smet onderzoekt samen met collega Bianca Debaets of het mogelijk is om van die situatie de regel te maken en enkel een verbodsbord te plaatsen waar het gevaarlijk zou zijn.

“Fietsen is de snelste, goedkoopste en meest gezonde manier om je te verplaatsen in de stad. 5 procent van de Brusselaars is daar nu van overtuigd. Er is dus nog een heel grote groep aan potentiële fietsers die we kunnen overtuigen”, besluit Smet. “Voor veel Brusselaars zijn de Brusselse heuvels bijvoorbeeld nog een drempel om de fiets te nemen. We willen hen in de toekomst aanmoedigen om zich te verplaatsen met een elektrische fiets door ook elektrische Villo’s te voorzien. Daarnaast gaan we onze fietsmarketing ook toespitsen op specifieke doelgroepen. Slechts 31,5% van de fietsende Brusselaars is vrouw. Daar zit nog heel wat marge."

26 telplaatsen in Brussels Gewest
Evolutie van het aantal fietsers in Brussel