Persbericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de tunnels

Donderdag 28 januari 2016 — De Brusselse Regering heeft tijdens de ministerraad van donderdag 28 januari eensgezind en vastberaden beslist de technische aanbevelingen voor de verschillende tunnels in het Brusselse gewest direct uit te voeren, voorafgaand aan een globaal meerjarig investeringsplan.

Het gaat meer bepaald om de Montgomerytunnel, de Georges Henritunnel, de Troontunnel, de Tervurentunnel en het Reyerstunnelcomplex.

Op basis van de vaststellingen uit het rapport van SECO, oordeelt Brussel Mobiliteit dat - met uitzondering van de Stefaniatunnel - het aanwezige risico voldoende onder controle is om de tunnels open te kunnen houden. De Regering bevestigt dus dat alle Brusselse tunnels, uitgezonderd de Stefaniatunnel, open blijven.

Voor de Leopold II/Rogiertunnel en de Stefaniatunnel neemt de Regering reeds afzonderlijke bijzondere beslissingen. Zij bevestigt de optie om de Stefaniatunnel tijdens de periode die voorafgaat aan de werken in alle veiligheid open te stellen, zodat de mobiliteit van de gebruikers gewaarborgd blijft.

Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet heeft de opdracht gekregen om bij de Regering een geactualiseerd meerjarig investeringsplan in te dienen, waarin de aanbevelingen van de verschillende rapporten verwerkt zijn. Dat plan moet klaar zijn tegen maart 2016 en een tijdschema voor de werken bepalen.

De Regering bevestigt de oprichting van een geïntegreerd gewestelijk crisis- en communicatiecentrum, met de DBDMH, MOBIRIS en de MIVB. Brussels Minister-President Rudi Vervoort zal zo snel mogelijk en in samenwerking met de bevoegde Ministers de staat opmaken van de behoeften van de verschillende diensten die deel uitmaken van dit centrum.

De Regering is zich volop bewust van de economische gevolgen voor het volledige Gewest en onderzoekt alle mogelijkheden om de mobiliteit spoedig te herstellen. Daarenboven zal zij haar verantwoordelijkheid nemen door een grondig debat op te starten over de toekomst van de Brusselse tunnels op middellange en lange termijn.