Persuitnodiging: aanvang testfase 'Don’t Block the Box'

Maandag 9 mei om 10u30 aan Sainctelette

Woensdag 4 mei 2016 — Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet nodigt u van harte uit voor de start van een testfase en sensibilisatiecampagne voor automobilisten om kruispunten vrij te houden.  

Een kruispunt blokkeren hindert vlot verkeer en kan de veiligheid in het gedrang brengen. Op verschillende strategische kruispunten op de kleine ring loopt daarom de komende maanden een test met wegmarkeringen om de doorstroming te verbeteren. 

Praktische informatie:

  • Maandag 9 mei om 10u30
  • Sainctelette (aan het monument van De Vaartkapoen)