Persuitnodiging: ondertekening overeenkomst eengemaakt bibliotheekreglement

Persuitnodiging: ondertekening overeenkomst eengemaakt bibliotheekreglement

Woensdag 26 oktober om 12:00 in Muntpunt, Literair Salon

VGC-collegelid bevoegd voor Jeugd, Cultuur en Sport Pascal Smet nodigt u uit voor de feestelijke ondertekening van de overeenkomst aangaande het eengemaakt bibliotheekreglement voor de Brusselse bibliotheken op woensdag 26 oktober om 12:00 in Muntpunt, Literair Salon.

Gelijke tarieven en termijnen vanaf september 2023

Om beter te kunnen samenwerken maken alle Brusselse Nederlandstalige bibliotheken de omschakeling naar een nieuw en gemeenschappelijk bibliotheekreglement. Dat betekent dat Brusselaars in alle Nederlandstalige bibliotheken en in Muntpunt aan dezelfde voorwaarden uitlenen. De belangrijkste nieuwigheid is dat het jaarlijks lidgeld in de bibliotheken en Muntpunt voortaan gratis is voor iedereen. Je kan voortaan in elke bibliotheek 15 materialen ontlenen voor een termijn van 3 weken. Wie materialen te laat terugbrengt, betaalt een telaatkost van 0,05 euro per dag. 

De samenwerking als regiobibliotheek is de basis voor een nauwere samenwerking. De bibliotheken organiseren samen activiteiten en campagnes zoals de Jeugdboekenmaand, 1 stad, 19 boeken. Ze stemmen hun collecties beter op elkaar af en zien in de toekomst mogelijkheden om hun dienstverlening uit te breiden zoals overal boeken lenen, terugbrengen en kosten afrekenen.

De Brusselse bibliotheken hebben al meer dan 15 jaar één lidkaart waarmee je in alle bibliotheken terecht kan. Door daar nu gelijke tarieven, termijnen en aantallen aan te verbinden klopt het verhaal naar de bibliotheekgebruikers eindelijk helemaal: één Brusselse lidkaart, gelijke voorwaarden. De Nederlandstalige schepenen engageerden zich om het regioreglement voor te leggen aan hun lokale besturen. Inmiddels hebben alle Brusselse gemeenteraden het regioreglement goedgekeurd. In het belang van de Brusselaars kan er dus wel degelijk goed samengewerkt worden in deze stad. 

Het regioreglement treedt in werking vanaf september 2023.

“Corona leerde ons dat bibliotheken essentiële basisdiensten zijn in de samenleving. Het is dan ook logisch dat lidmaatschap en ook het lenen of reserveren van materialen in bibliotheken gratis is. We zorgen voor een laagdrempelige toegang tot de bib en een transparante dienstverlening met gelijke tarieven en termijnen. Op die manier willen we zoveel mogelijk Brusselaars aan het lezen krijgen,” zegt VGC-collegelid Pascal Smet.

“We hebben hard en goed samengewerkt om dit eengemaakt bibliotheekreglement mogelijk te maken en dat ten voordele van alle Brusselaars in onze stad. De grotere herkenbaarheid, de betere dienstverlening en het sterker netwerk zijn ook in het belang van de lokale bibliotheken. Wij engageerden ons daarom om dit regioreglement voor te leggen aan de lokale besturen,”

zeggen de schepenen bevoegd voor de Nederlandstalige Bibliotheken: Adelheid Byttebier, Ans Persoons, Daniel Soumillion, Elke Roex, Els Gossé, Esmeralda Van Den Bosch, Frank Van Bockstal, Gloria Garcia-Fernandez, Helmut De Vos, Joris Poschet, Jos Raymenants, Katia Van Den Broucke, Lieve Jorens, Lydia Desloover, Marie Bijnens, Marina Dehing, Martine Raets, Perrine Ledan en Xavier Liénart.

“Het ééngemaakte regioreglement is een belangrijke stap om nog meer Brusselaars naar het netwerk van Nederlandstalige bibliotheken toe te leiden. Een netwerk dat -in al zijn diversiteit-een steeds sterker, herkenbaar en inclusief verhaal is gaan schrijven. Een netwerk waar we graag deel van uitmaken!” zegt Roel Leemans, algemeen directeur van Muntpunt.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel