Start consultatieronde voor het Gewestelijk Mobiliteitsplan

Mobiliteit is een zaak van ons allemaal. Het Gewestelijk Mobiliteitsplan zal vastleggen hoe de mobiliteit in Brussel er morgen zal uitzien en welke maatregelen nodig zijn om de toegankelijkheid van onze hoofdstad te garanderen. Voor de samenstelling van dit plan zal het Brussels Gewest, op initiatief van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet en minister-president Rudi Vervoort, de komende weken zoveel mogelijk stakeholders en Brusselaars raadplegen. Einddoel is een concreet, uitvoerbaar plan dat gedragen wordt door alle verschillende actoren. 

Het gewestelijk mobiliteitsplan is de concrete vertaling van de strategische mobiliteitsdoelstellingen in het Gewestelijke Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Daar waar het GPDO bijvoorbeeld voorschrijft dat de autodruk met 20% moet verminderen tegen 2025, zal het gewestelijke mobiliteitsplan weergeven op welke concrete manier het Brusselse Gewest dit wil doen.

In een eerste ronde maakte het Gewest een analyse op van de mobiliteitssituatie in Brussel aan de hand van de mening van 200 verschillende mobiliteitsactoren, waaronder bewoners, gemeentes, Beci, de Lijn, MIVB, enzovoort. Daarnaast werd Brussel ook gebenchmarkt met andere Europese steden op zelfde maat als Brussel en met gelijkaardige functies, zoals Barcelona, Bordeaux, Kopenhagen, Genève, Helsinki en Munich, om te kijken wat Brussel nog meer en beter kan doen. Deze eerste analyse structureert de participatieronde die zal starten vanaf 22 februari.

Via ateliers, www.goodmove.brussels, @begoodmove, en ontmoetingen met mensen wil het Brusselse gewest alle verschillende stakeholders en Brusselaars betrekken. 

Voor Brussels minister Pascal Smet is de input van de jonge generatie Brusselaars van groot belang. 'Ik hoop dat de jongeren uit Brussel massaal hun input geven want hun toekomst wordt hier uitgetekend. Die jongere generatie gebruikt volop het openbaar vervoer, vindt het normaal om de fiets te nemen, heeft minder interesse dan vroeger in een eigen wagen of rijbewijs. Het is de Erasmus-generatie die in veel andere steden is geweest en buitenlandse good practices of projecten kent.'  

Contacteer ons
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel